news

New cooperation with Dutch water authority ‘Waterschap Hollandse Delta’

8 September, 2020

 
Climate change creates a constant stream of challenges for the 21 regional Dutch water authorities. But they can also be part of the solution, by generating energy from sludge or drawing heat from sewage systems. In the coming months, DRIFT is joining water authority ‘Waterschap Hollandse Delta’ (WSHD) to make that future more tangible, so that action can be taken now.

(Full article in Dutch below)
 
Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor onze waterschappen. Zo ligt er een enorme adaptatieopgave om ook in de toekomst waterveiligheid te borgen, voldoende zoet water te leveren en wateroverlast te beperken. Want wanneer er minder zoet water naar de Hollandse Delta stroomt, kunnen we dan nog wel bollenkwekers op Goeree hebben? En wanneer er nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd in Rotterdam, hoe kan het waterschap er dan ervoor zorgen dat deze klimaatadaptief zijn?
 
Maar ook bij mitigatie van klimaatverandering wordt een beroep gedaan op de waterschappen. Zo kunnen zij een rol spelen in de energietransitie door bijvoorbeeld energieopwekking uit zuiveringsslib, aquathermie, zoet-zoutgradiënten, getijdenwerking  of riothermie (warmte uit het riool).
 
Ook bij de transitie naar een circulaire economie kunnen waterschappen een rol spelen door onder andere hergebruik van onze afvalstoffen, zoals de inzet van bagger als bouwmateriaal en zuiveringsslib als grondstof.
 
Omgaan met deze ontwikkelingen vraagt om een nieuwe manier van denken, doen en organiseren waarbij de organisaties zich veel meer naar buiten zullen moeten richten, om samen met andere partijen aan gebiedsgerichte oplossingen te werken. Maar daar zijn de waterschappen nog niet.
 
Samen met het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) willen we de toekomst beter in beeld brengen en gaan we verschillende transitiepaden schetsen, en van daaruit terugredeneren (backcasten) naar het heden.
 
Deze transitiepaden en de daaraan verbonden dillema’s zullen een aantal belangrijke keuzes voor de organisatie op scherp zetten. Denk aan rollen en competenties die wel/niet bij de organisatie passen, padafhankelijkheid i.v.m. langetermijn-investeringen, of lastige afwegingen over omgaan met onzekerheid. Dit soort kritieke punten leggen bloot welke keuzes waarschijnlijk wanneer gemaakt moeten worden.
 
Aan het eind van de rit hebben we dan een concrete transitieagenda gemaakt, die aan elk transitiepad zowel verkennende als uitvoerende acties verbindt: zodat Waterschap Hollandse Delta kan uitvoeren waar een keuze is gemaakt, en kan verkennen waarbij dit nog niet het geval is.
 
Klik hier voor meer informatie over DRIFTs adviesdiensten en andere succesvolle projecten.