Book/Book Chapter

No margin, no center – A rationale for just transitions

 
What can a radical system change perspective tell us about poverty and socio-economic inequality? And what insights can an understanding of in- and exclusion bring to transition studies and management? This doctoral thesis explores these and other questions, which Frank van Steenbergen addresses both conceptually and empirically.

 
(Article continues in Dutch)
 
Frank heeft de afgelopen tien jaar bij DRIFT actieonderzoek gedaan naar sociaal beleid in stadswijken in Rotterdam-Zuid en de opvang van jongeren zonder (t)huis onderzocht. In zijn proefschrift probeert hij de hardnekkigheid van sociale problemen als ‘achterstandswijken’, ‘dak- en thuisloze jongeren’ en ‘armoede’ te doorgronden en een alternatieve, duurzame aanpak van deze sociale problemen te schetsen.
 

“Tien jaar geleden begon ik onderzoek te doen in Carnisse en sindsdien voel ik mij ongemakkelijk met [haar] problematisering. Misschien ook omdat het een wijk is die veel weg heeft van de wijk waar ik zelf ben opgegroeid.” (uit het voorwoord)

In het bijzonder richt dit proefschrift zich op de dominante ordes in maatschappelijke (sub)systemen. Het wetenschappelijke veld van transitiestudies tracht radicale omslagen in deze systemische ordes of evenwichten te beschrijven, duiden en te beïnvloeden. De in- en uitsluiting van alternatieven staat daarbinnen centraal. Zo wordt de dominante orde binnen een systeem geconceptualiseerd als het ‘regime’.
 
Waar dit transitieperspectief is toegepast op bijvoorbeeld het energie-, mobiliteits-, voedsel- en zorgsysteem is tot op heden geen adequaat antwoord geboden op de vraag hoe omgegaan moet worden met een specifieke vorm van in- en uitsluiting, namelijk die van (groepen) mensen die te kampen hebben met armoede. Hoe kan armoede – en in het verlengde sociaaleconomische ongelijkheid – worden begrepen vanuit het perspectief van radicale systeemverandering? En hoe kunnen we de hardnekkigheid en de reproductie van armoede duiden?
 
Het proefschrift probeert deze lacune te adresseren door de volgende vraag centraal te stellen: hoe kan een transitieproces gericht op een radicale systeemomslag gerelateerd worden aan fenomenen als de ‘armenzorg’, ‘zwerfjongeren’ en ‘achterstandswijken’? En hoe kunnen we de dialectiek van in- en uitsluiting begrijpen en wat kan het theoretisch en praktisch opleveren voor transitiestudies en -sturing?
 
Lees hier het hele werk
 

 
Persbericht
Naar aanleiding van dit proefschrift publiceerde DRIFT ook het persbericht Waar sociaal beleid in Nederland hapert en hoe dat anders kan.


Date
October 1, 2020