Report

X-curve monitoring transition to a circular economy

 
What is the state of transition for the circular economy? The Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, The Netherlands Environmental Assessment Agency) tasked DRIFT with exploring how the X-curve can answer this question. To test this, DRIFT applied the model to the area of plastic packaging. This report contains our conclusions.
 
(article and report itself are in Dutch)
 
Circulair nu is niet circulair toen. Decennia geleden werd gecontroleerde afvalverwerking nog als een transitie beschouwd, terwijl dat nu ergens onderaan de R-ladder bungelt (hoe hoger een strategie op die ladder staat, hoe meer circulair die is). De transitie richt zich inmiddels veel meer op ‘refuse, rethink and reuse’.
 
Om de momentopname te maken van hoeveel er nu fundamenteel verandert op het niveau van een systeem, (bijvoorbeeld onze voedselvoorziening, mobiliteitssysteem, of watermanagement) kunnen transitie-onderzoekers en andere changemakers DRIFT’s X-curve gebruiken.
 

 
Afbeelding: De X-curve van DRIFT
 
Tot nu toe is de X-curve in het kader van monitoring met name ingezet als een kwalitatieve, participatieve en/of illustratieve tool. Het model wordt bijvoorbeeld gebruikt om in een advies een indruk te geven waar de transitie staat, of gebruikt tijdens participatieve werksessies waarin deelnemers activiteiten positioneren op de X-curve (zie ‘Staat van Transitie’ en ‘Sturing in Transities’).
 
Voor het gebruik van de X-curve voor niet-participatieve monitoring is echter geen uitgewerkte methodiek. Daarom heeft PBL DRIFT een opdracht gegeven om te verkennen hoe de X-curve toegepast kan worden bij monitoring van de transitie naar een Circulaire Economie (CE), en hoe deze andere methodes kan verrijken. De intentie was niet om tot inhoudelijke conclusies over kunststof verpakkingen te komen.
 
 
Klik hier om het rapport te downloaden.


Date
January 26, 2023