Special Issue

Welke nieuwe businessmodellen geven de landbouw toekomst?

In dit boekje kijkt PJ Beers vanuit transitieperspectief naar het landbouw- en voedselsysteem.
 
Met zijn redeboek probeert PJ Beers licht te werpen op de verduurzamingsuitdagingen die de sector tegenover zich ziet. Daarbij geeft hij vier mogelijke richtingen voor transitie, met voorbeelden van bijbehorende nieuwe businessmodellen. 
 
Deze tekst vormt de basis voor het lectoraat Nieuwe Businessmodellen voor Landbouw- en Voedseltransitie van de HAS Hogeschool.
 
Inhoud
In hoofdstuk twee gaat PJ in op transities. Wat is een transitie en welke theoretische concepten komen van pas bij het beschouwen van een transitie? Die theorie wordt toegepast op het landbouw- en voedselsysteem om een idee te geven van de duurzaamheid ervan. PJ schetsts de gangbare, huidige landbouw (in transitiekundige termen: het regime) en welke ontwikkelingen de duurzaamheid van die landbouw aantasten (in transitiekundige termen: het landschap).
 
Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 ingegaan op nieuwe businessmodellen. Wat zijn businessmodellen en wat maakt iets tot een nieuw businessmodel? Eerst wordt hiertoe heel kort het bekende businessmodel canvas van Osterwalder (2004) besproken. Daarna wordt er bekeken welke denkwijze over nieuwe businessmodellen past bij transitie.
 
In hoofdstuk 4 krijgen we een blik in de toekomst voorgeschoteld: hier worden vier ontwikkelingsrichtingen (in transitiekundige termen: transitiepaden) geschetst die allemaal op een eigen manier leiden tot transitie, met voorbeelden uit onderzoek van het lectoraat Nieuwe Businessmodellen voor Landbouw- en Voedseltransitie. Het boekje sluit af met de plannen van het lectoraat zelf.
 
Lees meer
Beers, PJ (2016). Welke nieuwe businessmodellen geven de landbouw toekomst?  HAS Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch. 
 
Bekijk hier het volledige redeboekje:
 


 


Date
December 28, 2016