Report

Waarde voor geld: Synthesis of financial sector transition conversations

 

The Dutch financial sector is motivated to function as “a flywheel for sustainability transitions”. In the action research publication ‘Waarde voor geld’ (‘value for money‘) we explore together with banks, pension funds and other financial players how that requires structural change in the system itself. Are we willing to renegotiate the fundamentals of finance?
 
(this article and the publications itself are in Dutch)
 
De landbouw, zorg, bouw, energie, mobiliteit en waterbeheer lopen allemaal tegen ecologische en sociale (systeem)grenzen aan. In een klein land onder zeeniveau, worden deze grenzen steeds tastbaarder. Een grotere, systemische verschuiving naar een economie binnen ecologische grenzen is onontkoombaar. Toch stokt dit, omdat het in de praktijk lastig is om gevestigde structuren, belangen en routines los te laten.

 

Ook het financiële systeem ontkomt niet aan deze dynamiek en staat onder toenemende druk: draagt het niet zelf ook bij aan ecologische schade en ongelijkheid? De sector kan en wil een belangrijke rol vervullen in de duurzaamheidstransities. Maar er worden nog te weinig en concrete stappen worden gezet om de klimaatdoelstellingen te behalen. Vanuit het transitieperspectief is een fundamentele omslag in het financiële systeem zelf noodzakelijk.

 

De publicatie ‘Waarde voor geld” geeft een samenvatting van een arena-proces met vier transitiegesprekken over het financiële systeem. Deze transitiearena werd gefaciliteerd door DRIFT en het Sustainable Finance Lab.

 

Het document schetst eerst de noodzaak tot verandering binnen de financiële wereld. Daarna gaat het aan de hand van vier kernproblemen (nauwe focus, achteruitkijkrisico, vermogensongelijkheid en verkokering/specialisatie) in op de schaduwzijde van het systeem. Ook biedt het drie principes voor de toekomst van de sector en besteedt het aandacht aan disruptieve veranderprocessen en gewenste transities.

 


Download hier de publicatie

 

Ook rolde uit het arena-traject het discussiestuk ‘Sturen op impact’. 

Download hier Sturen op Impact, bijlage bij Waarde voor Geld


Date
October 12, 2023