Report

Gelderse Gaten: De voortgang van Gelderse gemeenten met het behalen van de doelen uit het Gelders Energie Akkoord

Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is een doorvertaling van de nationale energieafspraken naar de Provincie Gelderland en inmiddels door ruim 160 partijen ondertekend. In deze notitie reflecteert DRIFT vanuit transitieperspectief op voortgang en activiteiten bij de gemeenten als het gaat om de opwek van hernieuwbare energie en energiebesparing.

DRIFT is gevraagd om vanuit transitieperspectief te reflecteren op de voortgang van gemeenten bij het behalen van doelen van het Gelders Energie Akkoord (GEA), en om hier conclusies en concrete aanbevelingen aan te verbinden. Centraal staan de hoofddoelen uit het akkoord, waaraan de gemeenten zich gecommitteerd hebben:

  •  Een besparing in het totaal energieverbruik van 1,5% per jaar;
  • Een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14% van het totale verbruik in 2020 en 16% in 2023;
  • Klimaatneutraal in 2050.

Sinds 2015 wordt door de betrokken gemeenten hard gewerkt aan het realiseren van energietransitie op allerlei gebieden: warmte, elektriciteit, reductie, industrie. Dit leidt tot een grote diversiteit aan projecten en acties die, zo laat de monitoring zien, ook direct impact en resultaat hebben. Tegelijk is de bijdrage aan de energietransitie nog bescheiden gezien de grote opgave, of niet goed kwantitatief zichtbaar.

In deze notitie heeft DRIFT gereflecteerd vanuit transitieperspectief op voortgang en activiteiten bij de gemeenten als het gaat om de opwek van hernieuwbare energie en energiebesparing. De reflectie is uitgevoerd op basis van beschikbare informatie over de energiepraktijk en activiteiten bij de gemeenten, plus door ons uitgevoerde interviews met negen wethouders en één medewerker duurzaamheid.

De resultaten van onze reflectie zijn te vinden in deze notitie, waarvan de conclusies op 1 februari zijn gepresenteerd door Derk Loorbach op het GEA congres 2018 in Nijmegen.

Referentie.
Oxenaar, S., Loorbach, D.A., Roorda, C. (2018). Gelderse Gaten: De voortgang van Gelderse gemeenten met het behalen van de doelen uit het Gelders Energie Akkoord.

Meer lezen.
Download hier de volledige notitie, of kijk voor meer informatie op de website van het Gelders Energie Akkoord.


Date
March 30, 2018