Report

Voorfase rapport: Op weg naar Happy Streets 2017

Het Happy Streets experiment laat het Rotterdam van morgen al vandaag zien.  Deze publicatie bevat een beschrijving van de voorfase: de fase waarin verschillende gebieden verkend zijn om te besluiten waar en hoe Happy Streets in 2017 uitgevoerd kan worden.

Happy Streets is één van de resultaten ontstaan uit de Mobiliteitsarena Rotterdam en is een initiatief van de Gemeente Rotterdam, DRIFT, Street Makers en Street Events. Samen met bewoners, ondernemers en gebruikers worden plannen gemaakt om de straat anders in te richten. Daar blijft het niet bij, met tijdelijke experimenten wordt direct getest of iets werkt. Zo wordt de stad van morgen vandaag al ervaren.

Het doel van dit rapport is de werkwijze van Happy Streets inzichtelijk en overdraagbaar te maken met als doel een beweging in gang te zetten van experimenten in de buitenruimte rondom mobiliteit. Wij willen bij deze dan ook de stadsmakers in Rotterdam en daarbuiten uitnodigen bij te dragen aan deze beweging door te leren van experimenten in de buitenruimte waarbij niet de auto maar de mens centraal staat in de straat.

Deze publicatie bevat een beschrijving van de voorfase: de fase waarin verschillende gebieden verkend zijn om te besluiten waar en hoe Happy Streets in 2017 uitgevoerd kan worden. De voorfase vond plaats in het voorjaar van 2017. Tijdens de voorfase zijn verschillende beleidsdocumenten bestudeerd, zijn interviews gehouden met betrokken ambtenaren en met bewoners en ondernemers in de gebieden. Vervolgens zijn er creatieve sessies georganiseerd om tot een Happy Streets concept per gebied te komen. In het rapport  wordt het theoretische raamwerk besproken, een leidraad voor het ontwerp van het proces, een omschrijving van de gebieden en de uitkomst van de concepten die zijn ontstaan als resultaat van het voortraject. Deze publicatie sluit af met een toelichting op de organisatie van Happy Streets tijdens de uitvoeringsfase en de opzet van de monitoring en evaluatie.

Auteurs
Marleen Lodder (DRIFT), José Besselink (Gemeente Rotterdam), Jorn Wemmenhove (Street Makers)

Lees meer
Lees hier het volledige voorfase-rapport.


Date
August 16, 2017