Essay

Beyond traditional role distribution in the Dutch countryside

 
In 2022, the rural parts of the Netherlands are facing massive challenges. These ask for a shift towards farming within ecological limits, attention for biodiversity, a resilient water system as well as space for renewable energy and housing. How can we meet all these demands, preferably not in isolation from one another? Annelli Janssen and Peter de Ruyter wrote this essay for the province of South Holland.
 
(the article and the essay itself are in Dutch)
 
In dit stuk pleiten Annelli en Peter voor een vervlechting van ecologische, economische en sociaal-culturele waarden in de transitie van het landelijk gebied. De kernvraag blijft hoe we als samenleving onze boeren en andere ‘makers van het landschap’ breder kunnen waarderen. Dit vergt een nieuwe ruimtelijke ordening met een nieuwe rolverdeling van alle betrokkenen in het landelijk gebied. Nieuwe samenwerkingsvormen gebaseerd op een toekomstbestendig en vitaal bodem- en watersysteem kunnen een rijk palet aan landgebruik opleveren, waarbij maatwerk en diversiteit sleutelwoorden zijn.
 

>>> Klik hier om het essay te lezen <<<

 
Dit essay is onderdeel van een advies genaamd “Zuid-Holland heeft (de) landbouw nodig!” dat door Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Noël van Dooren werd gegeven aan de provincie. Deze en meer stukken vind je hier. Foto door Frans Schouwenburg, CC BY-NC 2.0.


Date
August 24, 2022