Report

Van kostenpost naar investering: Perspectief voor dak- en thuisloze jongeren

Het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het opvangen van zwerfjongeren is niet alleen vanuit moreel en ethisch oogpunt een vereiste, maar ook vanuit financieel oogpunt. De potentie van investering in preventieve maatregelen en opvang voor zwerfjongeren is groot. Sem Oxenaar, Frank van Steenbergen en Derk Loorbach gaan in dit rapport dieper op dit potentieel in. 

Nederland telt ruim 12.000 dak- en thuisloze jongeren, waarvan er bijna 8.700 tussen de 18 en 23 jaar oud zijn. Vaak hebben zij een verleden in de jeugdzorg (jaarlijks verlaten 20.000 jongeren op hun 18de jeugdzorg). Veelal zijn ze nog niet klaar om hun leven zelfstandig vorm te geven, hebben ze weinig inkomsten, geen opleiding of werk en weinig vrienden, maar wel fysieke en psychische problemen en schulden. Soms komen ze in de criminaliteit terecht.

Er zijn veel partijen betrokken bij de zorg voor deze kwetsbare groep, zowel overheden als private partijen. Het probleem is dat de hulp vaak pas op gang komt als de jongeren al op straat staan, niet meer kunnen rondkomen of ontspoord zijn. Symptoombestrijding dus. De kosten (zorg, politie en justitie) zijn hoog: tussen de 36.000 en 100.000 euro per jaar per dakloze jongere. Denk aan de kosten voor bijvoorbeeld, zorg, politie-inzet en het justitiële systeem. Dat deze kosten voorkomen kunnen worden blijkt uit meerdere studies. De potentie van investeringen in preventieve maatregelen en opvang voor zwerfjongeren is groot. De hoofdvraag van dit rapport is daarom: Wat is het maatschappelijke verdienpotentieel van een op preventie gerichte omgang met jongeren in een kwetsbare positie?

Om dit te achterhalen, worden verschillende datasets en empirisch materiaal geanalyseerd. In het tweede hoofdstuk wordt de werkwijze verder toegelicht, waarna in hoofdstuk 3 een beeld wordt geschetst van het geld dat in de ‘end-of-pipe’-industrie omgaat. In hoofdstuk 4 worden de kosten die momenteel gemaakt worden voor drie scenario’s en het investeringsvoordeel in beeld gebracht om vervolgens in hoofdstuk 5 tot een slotsom te komen. In hoofdstuk 6 worden enkele suggesties geboden over hoe we verder zouden kunnen werken aan een aanpak gericht op preventie.
Van kostenpost naar investering: Perspectief voor dak- en thuisloze jongeren
Referentie
Oxenaar, S., Steenbergen, F.S. van, Loorbach, D.A. (2018). Van kostenpost naar investering: Perspectief voor dak- en thuisloze jongeren. 

Lees meer
Download hier het volledige rapport.


Date
March 17, 2018