Report

Strategic exploration farming and food transition

These are turbulent times for the food transition in South Holland. With this report we hope to contribute to this phase of the transition.

 

(the rest of this page and the report itself are in Dutch)

 

In het rapport ‘Strategische verkenning landbouw- en voedseltransitie provincie Zuid-Holland’ lees je onze aanbevelingen rondom vijf thema’s waar de provincie het meest kan bijdragen aan de transitie. Dit zijn:

  • De transitiegerichte overheid
  • Gebiedsgerichte aanpak (gebiedsgericht werken)
  • Grond
  • Ruimtelijke inrichting (ruimtelijke ordening)
  • Eerlijke prijzen (verdienvermogen)

 


Klik hier om het rapport te downloaden


Date
June 6, 2023