Report

Rapport Roadmap Next Economy – Greenport West-Holland 2050

Greenport West-Holland, de thuishaven van de glastuinbouw, is volop in beweging, maar staat ook onder druk. Een transitie is noodzakelijk. In het rapport Roadmap Next Economy – Greenport West-Holland 2050 worden de streefbeelden, transitiepaden en business cases besproken die leiden naar een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame Greenport.

Greenport West-Holland is volop in beweging. De economische draaischijf van de Greenport is de glastuinbouw, één van de innovatiefste sectoren in Nederland. Maar ook één die onder druk staat. Groeiende internationale concurrentie, prijzen onder druk, smalle marges, een verzadigde markt en toenemende versnippering. Bovendien is er weinig aanwas van innovatieve ondernemers. De Greenport moet zich dus opnieuw uitvinden. Dat vraagt om een transitie naar een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame Greenport; om een heroriëntatie: een cultuuromslag, een nieuw soort ondernemerschap, en een nieuwe vorm van samenwerken. Dat is de kern van de Roadmap Next Economy Greenport.

Streefbeelden.
Tijdens verschillende arenasessies is gewerkt aan een aantal streefbeelden voor de Greenport in 2050. Hieruit zijn de volgende streefbeelden gekomen:

  • Gezondheidscentrum: Het is 2050 en sinds de eeuwwisseling heeft er in Nederland een paradigmaverschuiving plaatsgevonden: een maatschappelijke omslag in gezondheidsdenken. De Greenport heeft zich omgevormd tot ‘Gezondheidscentrum’. We richten ons veel minder op herstel en veel meer op het voorkomen van ziekten: gezond blijven in plaats van gezond worden. Wij eten niet langer op grote schaal ongezond voedsel en de leefkwaliteit in steden is sterk verbeterd. Het aantal klachten en ziekten (denk aan hart- en vaatziekten, diabetes, kanker) is dan ook ink gereduceerd en medicijnen en medische ingrepen zijn minder relevant geworden. De apotheek heeft plaatsgemaakt voor de groentezaak: paprika’s in plaats van pillen.
  • Greenpark in DeltastadNL: Het is 2050 en er is veel veranderd sinds 2017. Vervuilende, lineaire en fossiele praktijken hebben plaats gemaakt voor duurzame processen die zichzelf volledig circulair en op schone energie draaiende houden. Dit geldt ook voor de voedselproductie. Als je terugkijkt, is het ondenkbaar dat er vroeger groente vernietigd werd. Maar wat nog het meest is veranderd: het landschap. Het onderscheid tussen stad en achterland is volledig verdwenen. Nederland staat internationaal bekend als één grote DeltastadNL waarin wonen, werken, clean-tech industrie en voedselproductie is opgenomen. Het gebied van de voormalige Greenport Westland- Oostland en de omliggende stedelijke agglomeraties is getransformeerd tot één groot, aantrekkelijk woon- werk- en productiegebied: “Greenpark”.
  • Chlorophyl Valley: In 2050 is de Greenport veranderd in Chlorophyl Valley (in 2017 werd Chlorophyl nog als Chlorophyll geschreven). De traditionele sector van het begin van deze eeuw heeft plaats gemaakt voor een bonte, dynamische verzameling van bedrijven in allerlei soorten en maten. Er wordt smaak gemaakt, textuur en vorm. Er wordt geëxperimenteerd. Er wordt uitgewisseld. Financiers zijn er als de kippen bij wanneer een nieuwe beloftevolle start-up zich meldt, want Chlorophyl Valley is van de makers.

Transitiepaden & Business Cases.
We tellen terug. Stel, het is 2050 en een of meer streefbeelden zijn werkelijkheid geworden. Hoe is dat gebeurd? Welke ontwikkelingen hebben daartoe geleid? En wie waren daar de aanjagers van? En waarom dan? Hoe dan? Daarom is gewerkt aan zogenoemde ‘transitiepaden’: verhalen over hoe de Greenport zich naar de streefbeelden van 2050 heeft ontwikkeld.

Tijdens de Arenasessies zijn zes transitiepaden besproken. Het zijn zes verschillende, inhoudelijke paden die elkaar op verschillende manieren kunnen versterken, en die steeds in eigen combinaties tot specifieke streefbeelden kunnen leiden Daarnaast zijn er tijdens de laatste Arenasessies concrete businessideeën besproken om de toekomst dichterbij te brengen. In het rapport worden zowel de streefbeelden als de transitiepaden en de business cases uitgebreid besproken.

Lees meer.
Download hier het volledige rapport of bekijk de filmpjes van verschillende deelnemers aan de transitie-arena’s.

Referentie.
Beers, P.J., Lodder, M., Spork, C., Rotmans, J. (2018). Rapport Roadmap Next Economy Greenport West-Holland 2050.


Date
April 10, 2018