Report

Ontwerpkracht mobiliseren op maatschappelijke vraagstukken

 
Since 2016, the  Dutch Board of Government Advisors (CRA) organises design competitions  that link the power of desicn to socio-economic challenges. DRIFT evaluated these events, and found them to be beneficial for the competitors and all involved. They also have the potential to generate attention and convey urgency for the challenges in question. But we also see points for improvement.
 
(the rest of this article and publication itself are in Dutch)
 
We bekeken drie kenmerkende prijsvragen die het CRA de afgelopen jaren heeft georganiseerd: WHO CARES, Brood en Spelen en Panorama Lokaal. Aan de hand van interviews en documenten zagen we dat de prijsvragen op allerlei domeinen impact maakten.
 
In de gemeenten en regio’s waar de prijsvragen plaatshebben gevonden zien we de impact het duidelijkst. Betrokkenen denken en handelen anders als het over het vraagstuk gaat en verschillende ontwerpers hebben hun inzending kunnen realiseren.
 
Een van de betrokkenen zei hierover: “het narratief en het denken over wijken is veranderd. Er wordt nu veel meer vanuit de kracht van de wijk geredeneerd en de kansen die er zijn”
 
Maar ook landelijk zien we veranderingen. Het, vaak urgente, maatschappelijke vraagstuk wat in de prijsvraag centraal stond staat hoger op de publieke agenda en in de aandacht bij ontwerpers. Daarnaast hebben de prijsvragen een samenwerkingscultuur gestimuleerd. Partijen met verschillende disciplines weten elkaar gemakkelijker te vinden om complexe maatschappelijke vraagstukken op te pakken.
 
Toch zijn er nog genoeg verbeteringen mogelijk: de impact van de prijsvragen zou bijvoorbeeld groter zijn als de opvolging goed georganiseerd wordt, met duidelijke verantwoordelijke partijen en manier om lessen te trekken uit de realisatie en implementatie van de ingezonden ontwerpen. Of, de prijsvragen zouden nog explicieter kunnen samenwerken met partijen die midden in de praktijk staan, door beleidsmakers nauwer te betrekken of door bestaande vernieuwende initiatieven te versterken.
 
Het in 2020 en 2021 aangestelde CRA heeft de evaluatie in ontvangst genomen en neemt verschillende observaties en lessen mee in het vormgeven van prijsvragen en projecten in de komende periode.
 
Download de evaluatie

Klik hier om de evaluatie te downloaden


Date
January 11, 2022