Report

Ontwerp Centraal: Evaluatie van de IABR-Ateliers

 
The International Architecture Biennale Rotterdam (IABR) has been one of the actors to lay the foundation for research by design to enact societal change. This evaluation by DRIFT shows that with its ateliers, starting in 2008, the IABR has developed a new method that deserves to be applied more widely. At the same time, the evaluation shows that this method is limited when it comes to actually enacting and influencing societal changes. This means the IABR now finds itself at a transition point.
 
(rest of the article and evaluation itself are in Dutch)
 
In onze analyse komt een duidelijk beeld naar voren: de Ateliers van IABR vormen een methode die werkt waarvoor ze ooit bedacht is: het creëren van culturele ruimte om tot een opening van perspectieven te komen. Dat geeft betrokken bestuurders en ambtenaren munitie en inspiratie om met nieuwe energie en met hogere kwaliteit ruimtelijke ontwikkeling te sturen.
 
Het creëert ook de ruimte voor ontwerpers om hun rol en bijdrage te vernieuwen. Het ontwerpend onderzoek dat zo centraal in de methode is, verdient op veel grotere schaal toegepast te worden en standaard onderdeel van opleidingen en aanbod in de wereld van ontwerp.
 
Tegelijk maakt onze evaluatie ook duidelijk dat de methode beperkt is in het daadwerkelijk mobiliseren en beïnvloeden van maatschappelijke veranderingen. De wereld is inmiddels een andere dan tien jaar geleden, en de inzichten die gaandeweg ook bij de IABR zijn ontstaan voeden de gedachte dat een volgende grotere stap nodig is.
 
In zekere zin bevindt de IABR zich daarmee nu op een tweesprong: het blijven toepassen van de methode of het vinden van een nieuwe vorm waarin geleerde lessen gecombineerd worden met nieuwe inzichten en ideeën.
 
Lees de gehele evaluatie

Klik hier om de PDF te downloaden


Date
August 2, 2022