Report

Circulair, de Nieuwe Utrechtse Stijl

Hoe kan de circulaire economie op regionale schaal tot bloei komen? In ‘de Nieuwe Utrechtse Stijl’ presenteren we toekomstbeelden en transitiepaden naar een circulaire economie in de regio Utrecht.

In opdracht van de Provincie Utrecht en in samenwerking met de Alliantie Cirkelregio is DRIFT een traject gestart rondom de toekomstbeelden en transitiepaden naar een circulaire economie voor de regio Utrecht. Om hier zicht op te krijgen heeft een groep ambitieuze initiatiefnemers en experts uit de regio gezamenlijk nagedacht over hoe de circulaire economie op regionale schaal tot bloei kan komen.

De uitkomst van dit traject is de publicatie ‘Circulair, de Nieuwe Utrechtse Stijl’. Als kunststroming is De Stijl symbool komen te staan voor de moderniseringen van de twintigste eeuw. Nu, een eeuw later, hopen wij dat de ‘Nieuwe Utrechtse Stijl’ symbool zal komen te staan voor een radicale hervorming van onze economie door tot een circulaire toekomst te komen .

Deze publicatie is bedoeld om inspiratie en handelingsperspectief te bieden aan partijen in de regio om effectief bij te dragen aan een circulaire economie, en elkaar hierin te versterken, zodat de fundamentele vernieuwing die nodig is voor een circulaire toekomst in de regio Utrecht een vliegende start kan krijgen. De publicatie biedt inzicht in de noodzaak voor een circulaire economie, hoe deze eruit kan zien, en welke omslagen en acties hiervoor nodig zijn. Drie transitiepaden liggen hieraan ten grondslag: 1.) opbouw van nieuwe circulaire concepten, 2.) ombouwen van huidige werkwijzen en structuren en 3.) het uitfaseren van onvolhoudbare aspecten van de lineaire economie.

Meer lezen
Lees de publicatie ‘Circulair, de Nieuwe Utrechtse Stijl’ hier.

Deze publicatie is het resultaat van een traject van een half jaar begeleid door DRIFT (Chris Roorda, Charlie Spork, Sem Oxenaar en Sabine de Graaff), in opdracht van de Provincie Utrecht en in samenwerking met de Alliantie Cirkelregio.


Date
January 15, 2019