Report

Kansen voor nieuwe kasconcepten

In opdracht van Kas als Energiebron hebben Wageningen Economic Research, DRIFT en HAS Hogeschool onderzoek gedaan naar de visie van toekomstgerichte glastuinders op nieuwe kasconcepten en klimaatneutraler telen. Deze combinatie van perspectieven bood aanknopingspunten voor de ontwikkeling van businessmodellen voor klimaatneutraler telen in de glastuinbouw.

 

Kas als Energiebron  is het innovatie- en actieprogramma van de glastuinbouwsector en het ministerie van Economische Zaken om de sectorale doelen voor CO2-uitstoot en energiebesparing binnen bereik te brengen.

Voor klimaatneutrale teelt zijn op initiatief van Kas als Energiebron nieuwe kasconcepten ontwikkeld, zoals de Daglichtkas, de Venlow Energy Kas, de 2SaveEnergyKas en de Winterlichtkas. De plannen voor nieuwbouw van kassen in 2020 worden nu (2016 à 2017) gemaakt. Om desgewenst te kunnen
bijsturen, wilde Kas als Energiebron weten welke kijk toekomstgerichte glastuinders hebben op klimaatneutraal telen en de plaats van nieuwe kasdekken en nieuwe kasconcepten daarin.

In opdracht van Kas als Energiebron hebben Wageningen Economic Research, DRIFT en HAS Hogeschool onderzoek gedaan naar de visie van toekomstgerichte glastuinders op nieuwe kasconcepten en klimaatneutraler telen. Daarbij is enerzijds gekeken naar de motieven op bedrijfsniveau en anderzijds naar de medewerking van ketenpartijen en overheden op sectorniveau. Dankzij de combinatie van het bedrijfsperspectief (Wageningen Economic Research) en het transitieperspectief (DRIFT/HAS) heeft dit onderzoek geleid tot praktische aangrijpingspunten voor de verdere introductie en maatschappelijke inbedding van klimaatneutraler telen in de glastuinbouw.

Vanuit de ambities van Kas als Energiebron is het advies om de politieke en maatschappelijke druk voor vermindering van de CO2-emissie te vertalen in:

  • uitwerken van economische prikkels voor vermindering van de CO2-uitstoot in de glastuinbouw
  • faciliteren van plannen voor warmtenetwerken en ontwikkeling van nieuwe kasconcepten
  • organiseren van debat rond product- en marktconcepten voor klimaatneutrale producten.

Daarnaast adviseren de onderzoekers Kas als Energiebron om lokale overheden actief te informeren over de energietransitie van de glastuinbouw en hen te ondersteunen bij het actualiseren van hun regelgeving rond kassenbouw, warmte-koudeopslag, aardwarmte, biomassavergisting en dergelijke.

 

Referentie

Buurma, J.S., P.J. Beers en P.X. Smit, 2016. Kansen voor nieuwe kasconcepten; Visie van toekomstgerichte glastuinders op nieuwbouwkassen en klimaatneutraal telen. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2016-105.

Lees meer

Lees hier het volledige rapport.


Date
December 24, 2016