Special Issue

Integrale geboortezorg als vliegwiel voor de aanpak van gezondheidsongelijkheid

Hoe kunnen we een integrale geboortezorg en de aanpak van gezondheidsongelijkheid begrijpen vanuit het transitieperspectief? Deze vraag wordt behandeld in de publicatie ‘Integrale geboortezorg als vliegwiel voor de aanpak van gezondheidsongelijkheid’.

In januari 2018 is DRIFT aangesloten bij het project Healthy Pregnancy 4 All (HP4All). Samen met het Erasmus Medisch Centrum en kennis- en expertisecentrum Pharos wordt onderzocht welke transitie in professionele structuur, cultuur en werkwijze nodig is om integrale zorg rondom de geboorte door te laten breken, en hoe deze transitie gestimuleerd kan worden.

Binnen HP4All verbreden we de notie van integrale geboortezorg, door een koppeling te leggen met inkomensongelijkheid. Het doel van HP4All is om te leren van de institutionele inbedding en de maatschappelijke relevantie van de integrale geboortezorg in relatie tot de (lokale) aanpak van gezondheidsongelijkheid. Hiervoor zal DRIFT in tot en met 2020 in zes gemeenten actie-onderzoek uitvoeren.

Startpunt voor onderzoek
Dit position paper geldt als startpunt voor het onderzoek en geldt tevens als toetsingskader voor de lessen die in de komende jaren worden opgedaan. Over welke transitie hebben we het eigenlijk? Waar staan we in die transitie? (Waarom) is een systeemverandering noodzakelijk en wat houdt die verandering tegen? Wat zijn de aangrijpingspunten om de transitie te versnellen? Oftewel: wat moet er worden opgebouwd, en wat moet er worden door- of zelfs afgebroken?

Dit paper tracht een eerste licht te schijnen op deze vragen, waarmee het een startpunt vormt voor het verdiepende onderzoek binnen HP4All-3.

Om deze vragen te beantwoorden, schetsen we een transitieanalyse van de Nederlandse gezondheidszorg. Deze transitieanalyse bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een systeemafbakening van de geboortezorg (hoofdstuk 2)
  • Een beknopte historische beschrijving van de geboortezorg van afgelopen decennia (hoofdstuk 3)
  • Een duiding van historische trends en trendbreuken binnen de geboortezorg in structuur, cultuur en werkwijzen (hoofdstuk 4)
  • Een plaatsing van de integrale geboortezorg in transitieperspectief met daarin een probleemstructurering en een schets van de urgentie (hoofdstuk 5)

Op basis van de inzichten uit de analyse presenteren we een onderzoeksagenda voor de komende twee jaren. Dit paper is dan ook slechts een eerste aanzet voor het beantwoorden van deze vragen. Gedurende de komende twee jaar zullen wij dit onderzoeken om vervolgens de transitie-analyse verder aan te scherpen.

Meer lezen
Lees het position paper ‘Integrale geboortezorg als vliegwiel voor de aanpak van gezondheidsongelijkheid’ van Frank van Steenbergen, Lisa Barsties, Leonie Daalderop, Adja Waelput, Eric Steegers en Derk Loorbach hier.


Date
January 14, 2019