Report

Inspiration guide for sustainable regional mobility

 
Regional policymakers in the Netherlands are tasked with making regional mobility more sustainable? But how? And how to monitor and evaluate such a complex change? This guide provides five inspiring examples of mobility solutions in Dutch region for a climate-proof transition: from an electric office car scheme to innovative cooperation.
 
(the rest of the article and the publication itself are in Dutch)
 
Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we een transitie nodig naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Dit vraagt veel van ons: het verminderen, veranderen en verduurzamen van de huidige manieren waarop we mobiliteit inrichten en gebruiken.
 
Beleidsmakers in de regio hebben een opgave gekregen vanuit het Klimaatakkoord, om het vervoer in hun regio’s te verduurzamen. Maar hoe doe je dat op een transitiegerichte manier? En hoe monitor en evalueer je de complexe veranderingen die met zo’n transitie-aanpak samengaan?
 
Deze inspiratiegids van CROW en DRIFT highlight vijf voorbeelden van innovatief mobiliteitsbeleid in de regio, zoals een slim e-laadplein in Culemborg, duurzame gebiedsontwikkeling in Utrecht, en vernieuwende samenwerking voor mobiliteit in Noord-Limburg. Ook geeft de gids een introductie in transitiedenken en handvatten voor transitie-gerichte monitoring.
 
Lees de publicatie hier.
 
Benieuwd hoe je deze kennis kunt toepassen in je eigen praktijk? Je kunt je nu inschrijven voor de cursus ‘Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie’ van CROW en DRIFT. Meer informatie vind je hier.


Date
May 6, 2021