Special Issue

Houvast voor duurzame vernieuwers – Vier perspectieven op transitiedenken en doen

 
For the Dutch ‘week of the circular economy 2021’, Stichting het Groene Brein (‘the green brain foundation’) co-created this white paper with four perspectives on transition. How do scientists from various organisations (including Derk Loorbach) translate transition thinking to action?
 
(article continues in Dutch)
 
Transitie, kantelpunt, systeemverandering… begrippen die niet alleen deze week te horen zijn maar steeds vaker opduiken, bijvoorbeeld in strategieën van overheid en bedrijfsleven. En niet alleen in het kader van de circulaire economie maar ook als het gaat over energievoorziening, mobiliteit of landbouw.
 
Inmiddels zijn er vanuit verschillende Nederlandse kennisinstellingen verschillende perspectieven ontstaan op transitiedenken en doen. Het Groene Brein signaleerden we dat het niet altijd duidelijk blijkt wat de verschillen in theorie en (praktische) benadering zijn tussen hen. Daarom hebben ze het initiatief genomen, in samenwerking DRIFT, Copernicus Institute for Sustainable Development, Nyenrode Business Universiteit, NewForesight en Wageningen University & Research, dit te verduidelijken. Hoe vertalen de wetenschappers het ‘transitiedenken’ naar ‘transitie doen’? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke verschillen en overeenkomsten zien we? Waarin vullen ze elkaar aan?
 
Download de whitepaper

 
Download HIERHouvast voor duurzame vernieuwers’ (en de korte samenvatting ervan), inclusief bijlage met lessen uit de transitiepraktijk van Jacqueline Cramer.


Date
February 4, 2021