Het versnellen van duurzaamheidstransities met veranderprojecten

In 2013 is MVO Nederland gestart met het vierjarig programma “Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO): Samen Veranderen” dat zich richt op het uitbouwen en verduurzamen van handels- en investeringsrelaties van Nederlandse MKB-bedrijven die met opkomende markten en private sector development-landen zaken doen. 

 

Het uitgangspunt is dat MKB-bedrijven invloed hebben op de wijze waarop MVO in de praktijk wordt gebracht, óók internationaal. Door MVO voor hen normaal te maken, kunnen zij een drijvende kracht vormen voor het verduurzamen van de internationale handelsketens.

Het IMVO-programma bouwt voort op het Ontwikkelingslanden-programma 2009-2013 dat MVO Nederland met ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgevoerd. De aanpak van het programma is ontwikkeld in samenwerking met DRIFT en maakt gebruik van een aantal principes en methoden van de door DRIFT ontwikkelde transitiemanagement-aanpak.

De reflectie op de ervaringen met de sectortransitieaanpak wordt in het IMVO-programma gebruikt voor tussentijdse aanpassing en aanscherping. De verworven inzichten en de geleerde lessen worden door DRIFT ook vastgelegd in een serie publicaties. Het IMVO-programma heeft immers niet alleen tot doel om in de verschillende sectoren en handelsketens resultaat te boeken, maar tegelijk ook om inzicht te ontwikkelen voor overheden, kennisinstellingen, brancheorganisaties, Ngo’s en andere stakeholders over hoe en in hoeverre het MKB een sleutelrol kan spelen in het aanjagen van de transitie richting internationaal MVO.

Deze derde publicatie behandelt de ontwikkeling van veranderprojecten door MKB-ondernemers in het IMVO-programma om de veranderdynamiek in sectoren te versterken en zo duurzaamheidstransities te versnellen.

Auteurs

Sanders, F., Roorda, C. & Buchel, S.
Meer lezen?

Lees hier het volledige essay.


Date
July 15, 2016