Het MKB als aanjager van transities richting internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2013 is MVO Nederland gestart met het vierjarig programma “Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO): Samen Veranderen” dat zich richt op het uitbouwen en verduurzamen van handels- en investeringsrelaties van Nederlandse MKB-bedrijven die met opkomende markten en private sector development-landen zaken doen. 

 

Het uitgangspunt is dat MKB-bedrijven invloed hebben op de wijze waarop MVO in de praktijk wordt gebracht, óók internationaal. Door MVO voor hen normaal te maken, kunnen zij een drijvende kracht vormen voor het verduurzamen van de internationale handelsketens.

Het IMVO-programma bouwt voort op het Ontwikkelingslanden-programma 2009-2013 dat MVO Nederland met ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgevoerd. De aanpak van het programma is ontwikkeld in samenwerking met DRIFT en maakt gebruik van een aantal principes en methoden van de door DRIFT ontwikkelde transitiemanagement-aanpak.

De reflectie op de ervaringen met de sectortransitieaanpak wordt in het IMVO-programma gebruikt voor tussentijdse aanpassing en aanscherping. De verworven inzichten en de geleerde lessen worden door DRIFT ook vastgelegd in een serie publicaties. Het IMVO-programma heeft immers niet alleen tot doel om in de verschillende sectoren en handelsketens resultaat te boeken, maar tegelijk ook om inzicht te ontwikkelen voor overheden, kennisinstellingen, brancheorganisaties, Ngo’s en andere stakeholders over hoe en in hoeverre het MKB een sleutelrol kan spelen in het aanjagen van de transitie richting internationaal MVO.

In deze eerste publicatie wordt de transitieaanpak geïntroduceerd, wordt de door MVO Nederland toegepaste sectortransitieaanpak nader toegelicht, wordt de relevantie van de sectortransitieaanpak en aandachtspunten besproken, en wordt een overzicht geboden van onderzoeksvragen die in volgende publicaties verder uitgewerkt worden.

 

Auteurs

Sanders, F. en Roorda, C.

 

Titel

Het MKB als aanjager van transities richting internationaal MVO.

 

Meer lezen?

Lees hier het volledige essay.


Date
September 21, 2015