Opinion

Het lokale strijdtoneel voor politieke transities

In deze bijdrage stellen Loorbach & Steenbergen dat het lokale het strijdtoneel is geworden van de transitie in onze nationale representatieve democratie: het is op dat niveau dat aan de wortels van dat systeem wordt geknaagd, maar waar ook de betere alternatieven en nieuwe inzichten ontstaan. Om deze democratische transitie niet via escalatie, populisme en lokale conflicten te laten verlopen (waarna het ‘ieder voor zich’ is), is het noodzakelijk dat politieke partijen zich actief gaan verbinden met die transitie. De vraag is wie het aandurft om vanuit het heersende regime actief te gaan meewerken aan, op termijn, mogelijk de eigen ondergang.

 

Read more

Loorbach, D. & Van Steenbergen, F. (2016), Het lokale als Strijdtoneel voor politieke transities, Christen Democratische Verkenningen, Boom Uitgeverij Amsterdam

 


Date
December 1, 2016