Report

Het kan wel: Duurzame warmtenetten met lokale bronnen

 
Look carefully, and it’s noticeable: the Netherlands is making its first strides in the heat transition. Yet 70 ℃ heating is still the standard at the moment. This casebook shows that low-temperature heating solutions and local sources are a sustainable alternative to natural gas, something that so far has not been captured in policy, modelling and financing.
 
(article continues in Dutch)
 
In Nederland heerst de gedachte dat lage-temperatuuroplossingen en lokale bronnen niet of nauwelijks een alternatief kunnen vormen voor aardgas. Onterecht, wat ons betreft. Er is een rijk palet aan projecten die laten zien dat duurzame warmtenetten met lokale bronnen wel degelijk mogelijk zijn.
 
Warmte bevindt zich namelijk overal: in oppervlaktewater, in de aarde, in rioolwaterzuiveringsinstallaties, in zonnestraling, en zelfs in de koelinstallatie van de lokale supermarkt, in scholen, ziekenhuizen en zwembaden. In de landen om ons heen zijn er al vele goede voorbeelden van wijken en huizenblokken met lage(re)-temperatuurverwarming, niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw.
 
In dit casusboek nemen we u hierin mee: in een serie van 8 inspirerende voorbeelden laten we zien dat het wel kan, ook in Nederland: lokale warmtebronnen en lage-temperatuurwarmtenetten. Deze voorbeelden laten zien dat hierin veel potentie ligt om duurzaamheidsdoelen te halen.
 

Klik hier om het casusboek te downloaden

 
Dit casusboek kwam tot stand binnen ‘COIL – Samen leren voor de warmtetransitie’. Dit innovatieve leertraject, in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (onderdeel van de Topsector Energie), bracht een kerngroep van innovatoren bijeen waarmee we de warmtetransitie willen versnellen: een bonte mix van bouwkundigen, wijkinitiatieven, bedrijven, architecten, etc. Zie voor meer informatie drift.eur.nl/coil.
 


Date
November 4, 2021