Report

Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft doelen gesteld voor 2020 die de ambitie van het rijk en andere gemeentes overtreffen: 30% minder CO2‐uitstoot, 20% energiebesparing, en 20% opwekking van duurzame energie. Doel is in 2040 klimaatneutraal zijn. Om deze hoge ambitie te halen is het nodig dat verschillende partijen in de stad – burgers, ondernemers én maatschappelijke organisaties – actief betrokken zijn bij het realiseren daarvan.

In het coalitieakkoord is het voornemen opgenomen om een ‘stimuleringsregeling’ op te zetten die verschillende partijen in de stad uitdaagt om mee te denken en mee te doen met het verduurzamen van Den Haag. De vraag die thans voor ons ligt luidt: Hoe krijgen we de stad in beweging? Hoe stimuleren we verschillende doelgroepen om actief mee te denken en mee te doen met duurzaamheid, en wat zijn de meest effectieve methodes om de beschikbare 1,4 miljoen in te zetten?

Transitieperspectief
Deze studie is gebaseerd op het transitieperspectief zoals dat de afgelopen jaren in wetenschap en praktijk is ontwikkeld. Het vertrekpunt is dat we als samenleving te maken hebben met structurele veranderingen die tegelijk kans bieden op vernieuwing en versnelling richting duurzaamheid, als dat ze leiden tot onzekerheden en afbraak van vertrouwde structuren. In deze context is een goed begrip van de maatschappelijke dynamiek noodzakelijk om slim in te kunnen spelen op de mogelijkheden en behoefte aan vernieuwing. Tegelijk zijn transitieprocessen niet te plannen en gaan ze gepaard met allerlei vaak niet verbonden experimenten. Vaak leidt dit er toe dat partijen in hun eigen omgeving zaken proberen te veranderen en niet altijd de gezamenlijke massa en strategie ontwikkelen om echte doorbraken te realiseren. Een van de uitdagingen in transitieprocessen is dan ook om deze slimheid en
gezamenlijkheid te helpen ontwikkelen.

Rol van lokale overheid
Vanuit DRIFT zien we deze behoefte ook op lokaal niveau. Zowel binnen wijken en buurten als bij lokale en regionale overheden zijn er tal van mensen en organisaties die initiatieven nemen om tot verduurzaming, vergroening of verbinding te komen. Er zijn tal van voorbeelden van succesvolle lokale projecten rond gezamenlijke voedseltuinen, gezamenlijke inkoop van duurzame energie, collectieve voorzieningen of duurzame renovatie. Vaak drijven deze successen echter op gemotiveerde individuen en zijn daardoor kwetsbaar. De vraag die in deze studie centraal staat is op welke wijze een lokale overheid vanuit een nieuwe rol de aanwezige maatschappelijk energie op lokaal niveau kan opwekken, bundelen en richten om lokale verduurzaming te versnellen. Uitgangspunt hierbij is dat iedere burger, ondernemer, instelling van de stad een potentiële veranderkracht heeft, maar aangesproken moet worden op eigen intrinsieke interesse, behoefte, snelheid en ambitie.

 

Authors

Avelino, F., Loorbach, D. and J. Wittmayer (2011)

 

Title

Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag.

 

Read more

Lees het complete rapport hier.


Date
December 16, 2011