Opinion

The political economy of deception

Forty years ago, Matthijs Hisschemöller started as a researcher with the University van Amsterdam. He has devoted a lot of that time to researching the relation between knowledge and policy in the energy transition (among other transitions).
 
In his farewell lecture on 13 May 2022, he delved into why policy makers leave such a narrow solutions space for themselves, rather than keep their options open. Why is there so much tunnel vision?
 
(the rest of the article and the lecture itself are in Dutch)
 
Om bij Matthijs’ eigen woorden te blijven: “Na 20 jaar onderzoek naar de energietransitie heb ik de conclusie getrokken dat dommigheid niet als verklaring voldoet. Ik zal nu eerst kort uitleggen waarop mijn observaties inzake de energietransitie zijn gebaseerd. Daarna neem ik u mee op een reis door heden en verleden, door politieke theorieën van toen en nu om een verklaring te ontwikkelen voor wat wij zien gebeuren: het steeds maar weer voortrekken van grote multinationals ten opzichte van innovatieve ondernemers en de tanende invloed van de gekozen volksvertegenwoordiging op het beleid.”
 
Hij illustreert aan de hand van het vraagstuk voedsel, klimaat en gezondheid, ofwel de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Daarna volgen enkele algemene conclusies, maar niet nadat “ik eerst enkele opmerkingen heb gemaakt over de actualiteit van oorlog en de ontwrichtende uitwerking van oorlog op onafhankelijke wetenschap.”
 
Kijk hier het college terug

 
Download hier de PDF

 


Date
July 18, 2022