Report

Nieuwe businessmodellen in het Groene Hart

 
Discover two new future business models: the innovative livestock farmer and the wetland crop farmer. In this study for ACCEZ Groene Hart Circulair Annelli Janssen and PJ Beers describe new business models in the Groene Hart area in the Netherlands.

(article and report itself are in Dutch)
 
Bodemdaling en internationale concurrentie oefenen steeds meer druk uit op de melkveehouderij in het Groene Hart. Doorgaan op de oude voet – internationaal kostprijsleiderschap – lijkt steeds minder haalbaar: we hebben een transitieopgave naar een circulaire landbouw. Nieuwe businessmodellen kunnen daarin een belangrijke drager zijn. Onderzoekers van DRIFT onderscheiden twee richtingen naar de toekomst: één voor lokale veehouderij en één voor bewerking van natte bodems.
 
Klik hier voor een korte samenvatting
 

Klik hier voor het volledige rapport
 


Date
November 19, 2021

View link