publications

Workbook Volume I for urban transition makers

The Workbook for urban transition makers is a collection of tools for change makers willing to contribute to sustainability transition in cities. More specifically, this workbook explains the tools to get started with so-called transition governance.

read more

Workbook Volume II for urban transition makers

The ‘Workbook Volume II for urban transition makers’ is a collection of tools and methods that supports policy makers, civil servants and other actors in cities in their efforts to design a transformative and participatory process for realising just and climate neutral cities. An urban transition maker is any person, group, or organisation, who would […]

read more

Methodological Guidelines for Transition Management

This guide supports policy workers in (European) cities who want to design a transformative and participatory process for realising just and climate-neutral cities. Based on a three-year research project with six European cities (TOMORROW), this guide has been developed to address issues encountered in the practice of urban transitions: from redesigning municipal institutions to creating […]

read more

Beyond the triple helix

Transitions require us to look beyond the triple helix model – and make space for social entrepreneurs and citizen initiatives.

read more

Stumble, forwards!

With its current approach, the Amsterdam metropolitan region is clearly not on track to reach its climate goals. How can that be?

read more

Omarm de Chaos

In his new book ‘Omarm de chaos’ (’embrace the chaos’), Jan Rotmans shows you how he looks at this world in transition. Read the first 20 pages here.

read more

Essays accompanying ‘Sturing in Transitie’

When the Dutch central government works on fundamental change, how can we avoid ‘just a transition’ in favour of ‘a just transition’? These four essays give attention to themes such as societal support, inclusion, behaviour and shifting (power) relations.

read more

Handreiking Drechtsteden in Transitie

In the Drechtsteden region, citizen initiatives, organisations and entrepreneurs are looking for new avenues towards social, ecological and economic sustainability. In this publication, DRIFT presents the result of a dialogue session we organised with twenty stakeholders to improve the quality of the urban environment.

read more

Afvalprikkels

Dragen de huidige prikkels voor het verwerken van afval in de juiste richting? Lees ons onderzoek voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

read more

Whose circular economy?  

This article argues that for releasing the full potential of the cricular economy, we must go beyond the ecological angle and include social and political dimensions.

read more

The Multiple Roles of ICLEI

This study offers a closer look at the roles of ICLEI and discusses how the network links cities and global arenas by supporting urban biodiversity.

read more

Zó smaakt de toekomst.

In de publicatie ‘Zo smaakt de toekomst’ worden voorbeelden, lessen, toekomstbeelden en de scenario’s hiertoe uit de proeftuinen van Voedselfamilies Zuid-Holland beschreven.

read more

De basis op orde

Door de zorgknip vallen vele kwetsbare jongeren tussen wal en schip. DRIFT pleit voor een verschuiving van alle inzet richting de basale noden van jongeren.

read more

Tijd voor klimaatbeleid

Het is tijd voor klimaatbeleid, schrijft Derk Loorbach: we moeten af van de vrijblijvendheid en durven kiezen voor het klimaat. Lees het opiniestuk hier.

read more

De politiek weer van ons?

Daags voor de verkiezingen zet Flor Avelino haar gedachten over het huidige politieke debat op papier – en doet een oproep aan alle stemmers. Laten we níet normaal doen.

read more

Transitie in de lokale democratie

Hoe vernieuw je de formele democratie? Onze evaluatie van het bestuurlijk model van Rotterdam brengt de mogelijkheden van de levendige complementaire democratie in beeld.

read more

I have the power

Thoughts on the Masterclass Societal Transitions by Carmen da Silva Wells, Societal Transitions 2016 Participant

read more

Evaluatie Bestuurlijk model Rotterdam

Het onderzoeksrapport ‘Een kwestie van kiezen’ is een evaluatie van het bestuurlijk model van Rotterdam in samenwerking met de vakgroep Bestuurskunde van de EUR en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG.

read more

Narratives of change

In this TRANSIT-paper, we study the theories of transformative change of three social innovation initiatives in what we refer to as ‘narratives of change’.

read more

Action, Research and Participation

Establishing an in-depth understanding of the activities and roles of researchers, based on the rich tradition of action research and on a specific process-oriented approach to sustainability transitions.

read more

Transition Policies

Exploring how specific dynamic states can be linked to specific strategies, to translate general principles to specific cases more systematically.

read more

The Politics of Sustainability Transitions

Sustainability transitions reflect a particular diagnosis of persistent social problems, in which persistence is attributed to the path dependency of dominant practices and structures, whose resolution requires structural and long-term change.

read more

De ombouw van het sociale domein is een generatieproject

In deze columnreeks van Vers Beton deelt Prof. Loorbach zijn visie op het gemeentebeleid van Rotterdam. Terwijl gevierd wordt dat Rotterdam in lijstjes van Lonely Planet en de Washington Post staat, voert de stad ook nog steeds veel slechte lijstjes aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om armoede, schooluitval en sociale uitsluiting. Decentralisatie van zorg en welzijn zou […]

read more

Vier jaar Veerkracht Carnisse

Deze week is het Carnisse magazine verschenen. Het magazine is het resultaat van vier jaar Veerkracht Carnisse, waarin een consortium bestaande uit Rotterdam Vakmanstad, Creatief Beheer, Bureau Frontlijn & DRIFT tussen 2011 en 2015 heeft samengewerkt aan het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van lokale gemeenschappen in Carnisse (een wijk in het zuiden van Rotterdam). […]

read more

Durven bibliotheken de transitie aan?

Bibliotheken hebben van oudsher een centrale maatschappelijke rol. Vaak fysiek aanwezig in het hart van de lokale gemeenschap zijn ze niet alleen de plek waar boeken te halen zijn maar bieden ze ook ruimte voor ontmoeting, het delen van kennis en het ervaren van de diversiteit van de samenleving. Toch staan bibliotheken in toenemende mate onder […]

read more

De nieuwe transformatie en sturingspanarchie

De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd zijn in zekere zin het bijproduct van een geslaagde periode van modernisering die zich gedurende de afgelopen twee eeuwen heeft voltrokken.Een myriad aan ecologische, economische en institutionele problemen lijken schier onoplosbaar. In deze bijdrage verkent Prof. Loorbach vanuit transitieperspectief en historische context het potentieel van een nieuwe maatschappelijke omwenteling die zich langzamerhand aandient.

read more

Transition management

In this paper we will take stock of and reflect on the advances in the field of TM, based on our experiences with experimentally applying, refining and developing the basic premises, tenets and possible interventions.

read more

Van afval af

Op basis van een systeemanalyse biedt dit rapport een transitieagenda op het gemeentelijk afvalbeheer systeem in Nederland. In het rapport beargumenteren we dat we naast de bekende ‘Ladder van Lansink’ over hoe we fysiek de keten vormgeven, eigenlijk ook een ‘roltrap van de transitie’ nodig hebben die iets zegt over hoe we organiseren en ontwerpen […]

read more

Wijkteams als heilige graal?

In this DRIFT-essay from 2014 Frank van Steenbergen and Julia Wittmayer formulate six points of attention for civil servents, professionals and consultants working in Dutch municipalities on the implementation of ‘socal neighbourhood teams’ as an answer to national budget cuts and decentralisations.   Read More Download Pdf

read more

Urban Transition Labs

In this paper, we present Urban Transition Labs as settings in which real life trajectories of sustainable development in cities are deployed and at the same time carefully observed, in a co-creative collaboration between actors and researchers.

read more