Project

TRAPESES: Transition Patterns Enabling Smart Energy Systems

Op dit moment is het verre van duidelijk hoe de transitie naar een Smart Energy System vorm zal krijgen. Demografische, economische en ecologische ontwikkelingen destabiliseren het gecentraliseerde en op fossiele energie gebaseerde gevestigde energieregime. Hoe krijgt de transitie naar een slim energiesysteem vorm? Deze vraag beantwoordt DRIFT in het TRAPESES onderzoeksproject naar Smart Energy Systems.
TRAPESES focust op de energietransitie in Nederland en specifiek op de ontwikkelingen op het gebied van ‘Smart Energy’ systemen (SES). Wij conceptualiseren deze SES-ontwikkelingen als een gewenst en gemedieerd proces van sociaal leren en co-creatie tussen regime en niche actoren en technologieën. Door de destabilisatie van het gevestigde energieregime, moeten actoren in toenemende mate omgaan met structurele en systemische onzekerheden. Leren vormt hierdoor een cruciale schakel in deze ontwikkeling.
In het TRAPESES project staat de volgende vraag centraal: “Welke technologische, sociale, economische en institutionele factoren beïnvloeden de mogelijkheden van niche, regime en landschapsactoren om te leren en van de hybride transitiepatronen naar een slim energiesysteem en deze te co-creëren?”
Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de spanning, dynamiek en uitdagingen van het gevestigde regime; de spanning, dynamiek en synergiën in en tussen niches en de interactiepatronen, institutionele ontwikkelingen en collectieve uitdagingen op de lange termijn. In nauwe samenwerking met actoren uit de praktijk en consortiumpartner Allianer onderzoeken we hoe synergiën en conflicten ontstaan wanneer top-down en bottom-up innovaties elkaar ontmoeten. Vervolgens verkennen we de mogelijke uitdagingen en mogelijkheden voor de minst disruptieve ontwikkeling (een hybride transitiepatroon) naar een slim energiesysteem. Ook ontwikkelen we ideeën en suggesties voor een institutioneel raamwerk en strategieën voor actoren.

 

Meer lezen?
Kom meer te weten over de strategische energiedialoog die DRIFT georganiseerd heeft met de lokale energiebeweging.

Duur van het project
Het TRAPESES project loopt van mei 2014 tot mei 2018

Financiering
Het project is gefinancierd met een beurs van € 600.000 van NWO.

Partners
Het project bestaat uit een consortium geleid door DRIFT bestaande uit het IVM (Institute for Environmental Studies, VU Amsterdam), Economics of Infrastructures Section, TPM (Faculty of Technology, Policy and Management, TU Delft) en systeembeheerder Alliander.

DRIFT Team

Rick Bosman, Antonia Proka