Project

TRAPESES: Transition Patterns Enabling Smart Energy Systems

 
Op dit moment is het verre van duidelijk hoe de transitie naar een Smart Energy System vorm zal krijgen. Demografische, economische en ecologische ontwikkelingen destabiliseren het gecentraliseerde en op fossiele energie gebaseerde gevestigde energieregime. Hoe krijgt de transitie naar een slim energiesysteem vorm? Deze vraag beantwoordt DRIFT in het TRAPESES onderzoeksproject naar Smart Energy Systems.
 

TRAPESES (Transition Patterns Enabling Smart Energy Systems) focust op de energietransitie in Nederland en specifiek op de ontwikkelingen op het gebied van Smart Energy-systemen (SES). We conceptualiseren deze SES-ontwikkelingen als een proces van sociaal leren en co-creatie tussen regime- en niche-actoren en technologieën. Door de destabilisatie van het gevestigde energieregime moeten actoren in toenemende mate omgaan met structurele en systemische onzekerheden. Leren vormt een cruciale schakel in deze ontwikkeling.
 
In het TRAPESES project staat de volgende vraag centraal: Welke technologische, sociale, economische en institutionele factoren beïnvloeden de mogelijkheden van niche-, regime- en landschaps-actoren om te leren, en hybride transitiepatronen naar een slim energiesysteem te co-creëren?
 

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de spanning, dynamiek en uitdagingen van het gevestigde regime; de spanning, dynamiek en synergieën in en tussen niches; en de interactiepatronen, institutionele ontwikkelingen en collectieve uitdagingen op de lange termijn. In nauwe samenwerking met actoren uit de praktijk en consortiumpartner Alliander onderzoeken we hoe synergieën en conflicten ontstaan wanneer top-down en bottom-up innovaties elkaar ontmoeten. Vervolgens verkennen we de mogelijke uitdagingen en mogelijkheden voor de minst disruptieve ontwikkeling (een hybride transitiepatroon) naar een slim energiesysteem. Ook ontwikkelen we ideeën en suggesties voor een institutioneel raamwerk en strategieën voor actoren.

 
Duur van het project
Het TRAPESES project loopt van mei 2014 tot mei 2018

 
Financiering
Het project is gefinancierd met een onderzoeksbeurs van € 600.000, ter beschikking gesteld door de Nederlandse Wetenschapsorganisatie (NWO).

 
Partners
Het project wordt uigevoerd door een consortium, bestaande uit DRIFT (projectleider), het IVM (Institute for Environmental Studies, VU Amsterdam), Economics of Infrastructures Section, TPM (Faculty of Technology, Policy and Management, TU Delft) en systeembeheerder Alliander. Daarnaast garandeert de begeleidingscommissie, bestaande uit meer dan 25 maatschappelijke stakeholders, wederzijds leren tussen verschillende actoren en borgt de commissie de valorisatie van de resultaten.

 

DRIFT Team

Rick Bosman, Antonia Proka