news

Petitie: De Transitie Motor

5 May, 2020

 
Vanaf eind maart hebben wij iedere week gepraat met transitiedenkers en -doeners tijdens de #NederlandnaCorona-gesprekken. Tijdens deze gesprekken wisselden we vragen, ideeën en mogelijkheden uit – en ontstonden er nieuwe kleine en grote initiatieven. De Transitie Motor is daar één van:  een handreiking om mee te zoeken, leren en experimenteren en bouwen aan een duurzaam en veerkrachtig Nederland. Doe je mee? Lees hieronder de brief, lees de handreiking en teken de petitie!
 
Hallo Nederland, hallo allemaal,
 
Het is niet meer te stoppen. Nu het huidige economische model gebukt gaat onder een crisis, bloeit de behoefte, tijd en ruimte voor de transitie waar velen van ons al jaren mee bezig zijn juist op. Dit is hét moment om te bewegen naar de samenleving en economie waar we in wíllen leven. Een samenleving gebaseerd op andere waarden, zoals rechtvaardigheid, inclusiviteit en duurzaamheid.
 
Wat we eigenlijk al wisten…
COVID-19 legt, met haar wereldwijd ontwrichtende gevolgen, bloot hoezeer mensen met elkaar verbonden zijn. Terwijl alle comfort uit onze handen lijkt te glippen zien we om ons heen solidariteit, zorgzaamheid en betrokkenheid met en naar elkaar. En in een tijd waar we unaniem grote waardering voelen voor de maatschappelijke strijd die vele hulpverleners voeren, is persoonlijke kwetsbaarheid, eenzaamheid en wederzijdse afhankelijkheid zichtbaarder dan ooit. Dat vergroot de urgentie om een lijn uit te zetten voor het Nederland van morgen!
 
Tijd om te oogsten!
De afgelopen zeven weken voerden we met ruim 800 mensen uit allerlei organisaties, netwerken en sectoren, landelijk, regionaal en lokaal, gesprekken over welke koers voor Nederland nodig is. Steeds kwamen we tot dezelfde conclusie: de kennis, creativiteit, innovativiteit, tools en vele waardevolle initiatieven zijn in de samenleving al ruimschoots aanwezig. Het is ontzettend belangrijk dat deze wijsheid zichtbaar wordt én ingezet wordt. Op een ‘plek’ die toegankelijk en benaderbaar is.
 
De Transitie Motor
Door al deze krachten te bundelen, vormen we samen de Transitie Motor op het gebied van belangrijke thema’s als welvaart, financiële structuren, leefomgevingen, businessmodellen, arbeid, onderwijs, inclusiviteit, voedselsystemen, energie, internationale relaties, natuur en mobiliteit. We brengen oplossingen en scenario’s bij elkaar en onderzoeken mede met jou concepten en data om te leren en elkaars energie te benutten. Het resultaat is een platform dat onze samenleving herstructureert waar dat nodig of gewenst is.
 
Jij bent essentieel…
We kunnen dit niet zonder jou doen! Met elkaar bouwen we een samenleving die als geheel sociaal, economisch en ecologisch veerkrachtiger is. In verbinding creëren we een opening naar de overheid, bestuur en beleid. Samen maken we ook een handreiking naar de regering en vragen we een investering die nodig is om het reeds aanwezige potentieel en maatschappelijk vernieuwingsvermogen te ondersteunen.
 
Doe je mee?
Heb jij affiniteit met of ideeën over een of meer van de bovengenoemde thema’s? Of ervaring met transitieprocessen, beleidsontwikkeling en participatieprocessen? Kun jij talent, tijd of middelen beschikbaar stellen? Denk en doe met ons mee! Iedereen is welkom. Samen creëren we, gefaseerd en op verschillende schaalniveaus, een houdbare samenleving, waarin we goed voor elkaar en de planeet zorgen!
 
De eerste stap die je kan zetten is deze petitie ondertekenen. We kijken naar je uit!
 
Namens de ambassadeurs van de Transitie Motor
Sjoerd Kluiving, Derk Loorbach, Jelleke de Nooy van Tol