people

Frank van Steenbergen

Frank van Steenbergen


Senior Researcher & Advisor

+31 (0)10-4088777
vansteenbergen@drift.eur.nl

 

“Since change is inevitable, we should direct the change, rather than simply continue to go through the change.” (Gil Scott-Heron)

 

Frank has an academic background in Sociology (MSc) and Communication studies (BA) with a focus on intercultural relations and urban sociology. He joined DRIFT in 2010, where he mainly focusses on social and local dynamics within transition studies. Recurrent themes in his research are social in- and exclusion, social innovation, urban marginality, local democratic participation and neighbourhood development. Most of his work at DRIFT relates to neighbourhoods or districts in deprived urban areas. He is also actively involved in exploring innovative forms of (urban) governance.

 

Selected Publications
  • Van Steenbergen, F. & Wittmayer, J. (2012) Carnisse in transitie? Een verkenning van het verleden, het heden en de toekomst van een Rotterdamse wijk. 30 oktober 2012. DRIFT-uitgave. E 2012.05
  • Wittmayer, J., van Steenbergen, F., Quist, J., Loorbach, D. & C. Hoogland (2011) The Community Arena: A co-creation tool for sustainable behaviour by local communities. Methodological Guidelines. Deliverable 4.1, InContext: EU ENV.2010.4.2.3-1 grant agreement n° 265191.
  • Avelino, F., F. van Steenbergen & D. Loorbach (2010) Poetsen met een Plan. Position Paper Kenniswerkplaats Achterstandswijken. DRIFT Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Uitermark, J. & Van Steenbergen, F. (2007), Sociale mix en dialoog: hoe mooie idealen leiden tot uitsluiting in het Amsterdamse diversiteitsbeleid. Verschenen in: De mixfactor: integratie en segregatie in Nederland (Veldboer, L., Duyvendak, J.W. & Bouw, C.) (p. 83-98). Boom, Amsterdam.
  • Uitermark, J. & Van Steenbergen, F. (2006), Post-multiculturalisme en stedelijk burgerschap. Over de neoliberale transformatie van het Amsterdamse integratiebeleid. Verschenen in: Sociologie, nummer 2, jaargang 3 (p. 265-287). Boom, Amsterdam/Meppel.