news

Oproep aan nieuw kabinet: Nederland fossielvrij in 2030

23 March, 2017

 

We móeten overstappen op schone, hernieuwbare energie. Om dit op korte termijn te verwezenlijken, moet het nieuwe kabinet een Nationale Energiecommissie aanstellen, bepleiten koplopers als Marjan Minnesma, Herman Wijffels, DRIFT-directeur Derk Loorbach en vele anderen. Onderteken nu de petitie!

 

De aarde warmt op, waardoor het klimaat steeds instabieler wordt en veel landen onleefbaar worden. Dit komt hoofdzakelijk door onze CO2-uitstoot die een broeikas om de aarde vormt. Deze uitstoot is voor het grootste deel afkomstig van verbranding van fossiele brandstof. We moeten daarom overstappen op groene, duurzame energie: voor het klimaat, maar ook voor werkgelegenheid, voor zekerheid en vrijheid. Het is tijd voor de energietransitie: de overschakelijk van fossiele energie, zoals olie, steenkool en gas, naar schone groene energie, zoals zon, wind, water.

“En nu spijkers met koppen! Van fossiel naar schoon in 2030. Het kan! Maar dan moet het nieuwe kabinet hiervoor de basis leggen. Door een Nationale Energiecommissaris aan te stellen, die boven de politiek staat. Die zorgt voor nieuwe banen, zekerheid en vrijheid om zelf energie op te wekken. De Deltawerken, maar dan voor energie.”

De inspiratie voor de Nationale Energiecommissie komt voort uit een parallel tussen de energietransitie en het Deltaplan. Net als de Deltawerken vraagt de energietransitie om een ingrijpende operatie op nationaal niveau, met een gedepolitiseerde aanpak en een uitvoeringstijd van meerdere kabinetsperioden,  die met visie, vasthoudendheid en brede maatschappelijke steun uitgevoerd wordt.

 

De Nationale Energiecommissie is hier het uitgelezen orgaan voor, menen de initiatiefnemers van de petitie. De beoogde commissie staat boven de politiek en werkt samen met energieke inwoners, onderwijs, overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo geeft de commissie een breed gedragen advies over het juist beleid voor de energietransitie.

 

Meer weten? Kijk op www.energiecommissie.nl en onderteken de petitie!