Warmtemanifest: Een nieuwe visie voor de warmtetransitie

 
Nederland heeft hoge politieke ambities om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het lijkt een perfecte context voor de vele initiatieven die werken aan warmte die zich laat omschrijven als: lage temperatuur, lokaal geregeld en met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Toch komen deze initiatieven maar mondjesmaat van de grond, en zit het leeuwendeel nog in de planningsfase.  
 
In dit manifest hebben we daarom vijf uitgangspunten geformuleerd die het bestaande denkkader kunnen doorbreken en tot een waarlijk duurzame warmtevoorziening leiden:

  • Klimaatrisicobeheersing wordt leidend.
  • Warmte als onderdeel van een integraal energiesysteem.
  • Denk van klein naar groot.
  • Lokale warmte, lokaal beheer.
  • Hoogste maatschappelijke waarde als uitgangspunt

 
Daarnaast doen we ook een oproep aan de Nederlandse overheid: ga nieuwe spelregels gebruiken en financiële weeffouten wegnemen! Voor beide elementen zijn in dit manifest concrete suggesties uitgewerkt zodat zij deze beweging ook kan gaan ondersteunen. In woord en in daad.
 
 
Klik hier om het manifest te lezen
 
 
Wij ondertekenen en onderschrijven dit manifest:
Angelique de Ru, Antje Jordan (Gemeenteraad Leiden), Arjan Busch (SpaarGas), Boris Stein (Het Rotterdamse Krachtpakket), Carien van der Have (DRIFT), Cees Redegeld (GCWijk 25), Claudia Hofemann (Deelstroom Delft) Prof. Dr. Derk Loorbach (DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam), Doede van Dijk, Eelco Fortuijn (SpaarGas), Elly Rijnierse (GCWijk 25), Erna Hollander, Emile van Rinsum (Rotterdams Milieucentrum), Floris Vedder, George H.M.J. Mulders (De Groene Smaragd), Gerd-Jan Otten (CMAG BV), Gijs Diercks (DRIFT), GJ van Rhijn, Guido Beauchez (Groene Regentes), Heleen Weening (Duurzaam Den Haag), Herman Eijdems (Mijnwater), Jan Fikken (IJssel Warmte), Joep Karskens (Energie Samen), Joeri Oudshoorn, Johannes Lankester (Netwerk Duurzame Dorpen), Jos Atteveld (Groener Zoeterwoude), Joost Kroes (WijBedrijf Dieze), Judith van de Mast, Kirsten Notten (Energie Samen | Buurtwarmte), Lennart van der Linde (Duurzaam Den Haag), Liesbet Hanekroot (haan&kroot), Marc Koning, Marieke Verhagen (DRIFT), Mariska van Heijster, Marriette Wessels, Martin Klapwijk (ToekomstSterk), Matthijs Hisschemöller (DRIFT), Miel Karthaus (KBnG), Melissa Oosterbroek, Nichol Brümmer, Paul Buijs (Zonnestroom Zutphen), Pauline Westendorp, Piet Driest, Pieter Bakker (Coolinq), Robert Duiveman, Tom Verloop (Duurzaam Assen), Tonnie Tekelenburg (LochemEnergie), Walter Jansen.
 
Ook ondertekenen?
Wil je dit manifest ook ondertekenen en op deze pagina zichtbaar worden? Laat dan hier je gegevens achter!
 
Over het warmtemanifest – Dit document is een initiatief van een groep innovatoren in de warmtetransitie die elkaar ontmoetten tijdens het leertraject ‘COIL – Samen leren voor de warmtetransitie‘. Meerdere DRIFT-medewerkers boden ondersteuning en ondertekenden het manifest op persoonlijke titel.