nieuws

VvE’s als aanjager van de energietransitie?

26 januari, 2018

De gemeenten in Metropoolregio Rotterdam – Den Haag hebben zich ten doel gesteld om gasloos en energieneutraal te worden. Dat is ambitieus, maar ook noodzakelijk – en biedt kansen voor het aanzien en het wooncomfort van de gebouwde omgeving, en de versterking van de sociale cohesie in de gemeente. Om deze kansen te kunnen zien en kunnen benutten, organiseert MRDH een experimentele training voor VvE-adviseurs, procesbegeleiders en andere betrokken partijen en geïnteresseerden.

Mede dankzij nieuwe subsidies voor isolatie en VvE-gebonden leningen kunnen de investeringen die nodig zijn voor toekomstbestendige bestaande bouw betaald worden. Ook de besparing op de energiekosten en op vermijdbaar onderhoud kunnen gebruikt worden als investeringsruimte. VvE-eigenaren onderkennen dat woningverbetering noodzakelijk is voor waardebehoud of mogelijkheden biedt tot waardevermeerdering van hun gebouw. De stap naar een energieneutraal gebouw vraagt daarbij vaak om een herontwerp, wat kansen biedt voor het aanzien van de steden en gemeenten.

Training voor VVE adviseurs en procesbegeleiders
Om deze kansen te kunnen zien en kunnen benutten, organiseert de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag een experimentele training voor VvE-adviseurs, procesbegeleiders en andere betrokken partijen en geïnteresseerden. De training bestaat uit een reeks van 7 intervisie-sessies en een collegereeks voor geselecteerde adviseurs, waarbij deelnemers de kennis en vaardigheden ontwikkelen die zij in de dagelijkse praktijk van het adviseren en begeleiden van VvE’s in kunnen zetten.

Collegereeks
In samenwerking met DRIFT’s Transition Academy worden de colleges die aansluiten op de intervisiesessies open toegankelijk gemaakt. Door het betrekken van een breder publiek hopen de organisatoren de ontwikkeling van een kennisnetwerk te stimuleren, waarin verschillende vakgebieden samen de transitieopgave op kunnen pakken. Geïnteresseerd om een of meerdere bijeenkomsten bij te wonen? Lees hier meer.