nieuws

Vacature: Postdoctoraal onderzoeker / adviseur – Vervuld

28 januari, 2019

Voor het project Groene Hart Circulair en andere praktijkgerichte projecten zoeken wij een postdoctoraal onderzoeker / adviseur met een passie voor complexe duurzaamheidsvraagstukken, bij voorkeur met een kwalitatieve sociaalwetenschappelijke achtergrond.

In deze functie werk je primair aan het project Groene Hart Circulair (zie hierna). Daarnaast werk je in diverse projectteams aan veelal praktijkgerichte projecten op het gebied van onderzoek, advies en onderwijs. Welke projecten dat zijn wordt bepaald door jouw competenties en interesses, afhankelijk van welke opdrachten DRIFT ontvangt. Je combineert dus wetenschappelijke diepgang met een meer pragmatische aanpak in de praktijk.

Project Groene Hart Circulair
Het project Groene Hart Circulair is een onderzoek over transitie naar een circulaire economie in Nederland, gefinancierd door Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ). Binnen dit project onderzoek jij de circulaire economie als veranderingsbeweging.

Hoe wordt circulaire economie meer dan de som van een aantal nieuwe businessmodellen? Dat vergt het ontstaan van een gemeenschappelijk verhaal, dat niet alleen uit woorden bestaat, maar ook gevuld en versterkt wordt met lokale initiatieven uit de circulaire economie. Hoe ontstaat uit zo’n verhaal, over een circulair Groene Hart, een transitiebeweging van ondernemers, overheden, burgers en kennisinstellingen?. Centrale vragen zijn: wat houdt een regionale transitie naar een circulair Groene Hart in? Hoe kan actiegericht leren met gebiedspartijen bijdragen aan het versnellen van deze transitie? Je belangrijkste taken in dit project zijn:

 • Ontwikkeling van een theoretisch kader over transitiebeweging, voortbouwend op transitiekundige en leerwetenschappelijke insteken
 • Uitvoering van empirisch actie-onderzoek in het Groene Hart
 • Afstemming en integratie met twee zusterprojecten
 • Afstemming met regionale partijen in het Groene Hart
 • Het initiëren van en actief bijdragen aan (wetenschappelijke) publicaties over dit project.

Het project Groene Hart Circulair wordt vanuit DRIFT begeleid door dr. PJ Beers in samenwerking met dr. Barbara van Mierlo van Wageningen University en Theo Vogelzang van Wageningen Research. Het gehele project wordt geleid door prof. dr. Koos Biesmeijer van Universiteit Leiden.

Vereisten
Je werkt graag op het snijvlak van duurzame ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Je bent zowel maatschappelijk betrokken als wetenschappelijk gedreven. Voor deze functie is het verder van belang dat je:

 • Een gepromoveerd onderzoeker bent (of dat je een aantoonbaar vastgestelde, definitieve datum voor de verdediging van je proefschrift hebt);
 • Een sociaalwetenschappelijke opleiding hebt afgerond (zoals politicologie, bestuurskunde, sociale psychologie) dan wel een milieukundige / landbouwkundige opleiding met een zware sociaalwetenschappelijke component;
 • Ruime ervaring hebt met kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • Ervaring hebt met advieswerk of maatschappelijke activiteiten. Dit kan ook in nevenfuncties zijn.
 • Zelfstandig kunt werken en proactief projecten kunt ondersteunen;
 • Een scherp analytisch vermogen hebt en snel inzichten uit verschillende disciplines kunt vergaren, beoordelen en verbinden;
 • Aantoonbaar goed rapporten, visies of vergelijkbare documenten kunt schrijven;
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse talen hebt;

Werken bij DRIFT
DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut binnen het veld van duurzaamheidstransities. Wij ontwikkelen en delen kennis die mensen, steden, sectoren en organisaties in staat stelt zich actief in te zetten voor een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord. DRIFT heeft vier kernactiviteiten die elkaar aanvullen, aanscherpen en inspireren: academisch onderzoek, advies, onderwijs en activisme.

Wanneer je bij DRIFT werkt, ben je onderdeel van het debat over en de ontwikkeling van een betere, meer duurzame wereld. DRIFT is een unieke organisatie gepositioneerd tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij waarin resultaatgerichtheid gecombineerd wordt met geestdrift en bevlogenheid. Lees hier meer over onze organisatie.

Arbeidsvoorwaarden
De duur van contract van 1,0 FTE (0,8 FTE bespreekbaar) bedraagt één jaar, met intentie tot verlenging/vaste aanstelling. Het daadwerkelijke salaris bedraagt  bij een fulltime aanstelling € 3255,- bruto per maand (schaal 10-4). De CAO Nederlandse Universiteiten is niet van toepassing op DRIFT. De werkzaamheden starten zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 april 2019.

DRIFT heeft een eigen, aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met o.a.:

 • een 38-urige werkweek met flexibele werktijden en riant aantal verlofdagen / ADV, en de mogelijkheid deze deels te valuteren;
 • een flexibele pensioenregeling (ABP) en de mogelijkheid van deelname aan collectieve verzekeringen;
 • een aantal faciliteiten, zoals een sportaccommodatie, voor- en naschoolse opvang en universiteitsbibliotheek.

Sollicitaties
Voor meer informatie over de functie kun je je wenden tot PJ Beers.

Stuur je sollicitatie uiterlijk 17 februari 2019 per e-mail naar Maryce Koedood en vermeld sollicitatie postdoctoraal onderzoeker/adviseur in het onderwerp van de email. Je sollicitatie bestaat uit:

 • Een motivatiebrief
 • Een CV, inclusief publicatielijst
 • Een recente wetenschappelijke publicatie, waarvan je de eerste auteur bent.
 • Indien beschikbaar: een populair-wetenschappelijke publicatie of adviesrapport waarvan je eerste auteur bent.
 • Je proefschrift (indien beschikbaar), of anders een bewijs van je promotie-datum (bijv. een bevestiging van de pedel).

De eerste ronde gesprekken, mocht je daarvoor worden uitgenodigd, zal plaatsvinden op 20 februari 2019. Een eventuele tweede ronde staat gepland op vrijdagochtend 22 februari.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.