nieuws

Vacature: Onderzoeksstage Masterstudent (vervuld)

29 januari, 2019

Samen met het Erasmus MC en Pharos werkt DRIFT aan het project Healthy Pregnancy 4 All (HP4All), een onderzoek gericht op de wisselwerking tussen perinatale gezondheid en de aanpak van gezondheidsongelijkheid. Voor een versterking van het onderzoeksteam zijn we per direct op zoek naar een masterstudent die binnen dit project een onderzoeksstage wilt lopen.

Perinatale gezondheid (voor, tijdens en direct na de geboorte) beïnvloedt de ontwikkeling en gezondheid van jonge kinderen en hun gezondheid op volwassen leeftijd. Deze gezondheidssituatie is niet gelijk verdeeld: kinderen van vrouwen in achterstandswijken hebben bijvoorbeeld een bovengemiddeld risico op perinatale sterfte en ziekte.

Daar liggen niet alleen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag die vaak een oorsprong hebben in leefstijl, leef- en woonomstandigheden en psychosociale problematiek. De sociale omgeving speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het ongeboren kind, de gezondheid bij de geboorte en daarmee in de gezondheid en ontwikkelingskansen op latere leeftijd.

Het project Healthy Pregnancy 4 All is opgezet om ‘een gezonde start’ bij de geboorte onderdeel te laten worden van de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden door gemeenten. Onderzocht wordt welke transities op lokaal niveau nodig zijn in professionele en institutionele structuren, cultuur en werkwijzen om integrale zorg rondom de geboorte te realiseren.

Kijk voor meer informatie over Healthy Pregnancy 4 All op onze projectpagina of op de website van het Erasmus MC.

De onderzoeksstage
Het onderzoek binnen HP4All is voornamelijk kwalitatief van aard. Binnen zes Nederlandse gemeenten wordt in de periode eind 2018 – eind 2019 verdiepend actie-onderzoek uitgevoerd omtrent de lokale institutionele inbedding van ‘een gezonde start’. Onderzoeksinstrumenten die worden ingezet zijn: deskstudie, interviews, netwerkanalyse, participatieve observaties, focusgroepen en participatieve sessies met lokale belanghebbenden zoals (gemeente)ambtenaren, verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, etc. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een masterstudent die het onderzoeksteam per direct kan versterken. Bij voorkeur volgt de student een studie Sociologie, Bestuurskunde, Antropologie, Pedagogiek, Publieke gezondheid, etc. Enige ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek is een pre.

Werkzaamheden betreffen voornamelijk het inplannen, afnemen en uitwerken van interviews. Ook wordt je gevraagd te helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van participatieve sessies. Het is voor de student een optie om de data te gebruiken voor zijn/haar eigen masterthesis zodat een mooie synergie kan ontstaan. De duur van de stage wordt in overleg met de student vastgesteld, idealiter loopt een student ten minste 10 weken stage.

DRIFT
DRIFT is een instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat onderzoek en advies verricht op het gebied van maatschappelijke transities naar duurzaamheid; in energie, mobiliteit, zorg, voedsel en waterbeheer, maar ook in wijken, regio’s en gebieden. DRIFT doet enerzijds wetenschappelijk onderzoek naar fundamentele maatschappelijke verandering en ondersteunt anderzijds overheden, bedrijven, burgers en andere organisaties in hun zoektocht naar het beïnvloeden en versnellen van de omslag naar een duurzame samenleving. Lees hier meer.

Inlichtingen en solliciteren
Wil je in aanmerking komen voor de onderzoeksstage? Stuur dan een korte motivatie per e-mail. Of heb je vragen over deze onderzoeksstage? Neem dan contact op met Frank van Steenbergen.