nieuws

Transitie-analyse in het hart van het land

2 november, 2020

 
Hoe krijgen verschillende transities een plek in een stad die niet per se ruimte over heeft? Wij werken de komende maanden samen met ambtenaren van de Gemeente Utrecht aan een procesvoorstel om de ruimtelijke transitie-opgave te analyseren. Ons doel: verhelderen hoe verschillende transities de stad raken en een stappenplan ontwikkelen waarmee de gemeente gestructureerd met deze uitdagingen aan de slag kan.
 
Het strategieteam van de Ontwikkelorganisatie Ruimte Gemeente Utrecht werkt aan een ruimtelijke transitieanalyse voor Utrecht. Ze willen de relatie tussen transities (bijv. in energie en mobiliteit) en de ruimtelijke opgaven uitdiepen en inzichtelijk maken voor henzelf, maar vooral ook voor alle collega’s die aan gerelateerde inhoudelijke opgaven werken. DRIFT is gevraagd hiervoor een proces te ontwerpen.
 
Dit is een uitdaging die wij als DRIFT graag aangaan. Samen met een kernteam vanuit de gemeente werken wij nu aan een systeemanalyse van vier verschillende transitieopgaven die relevant zijn voor het gebruik van de ruimte in Utrecht. Daarmee maken we de transities die de stad raken inzichtelijk en kijken we naar specifieke ruimtelijke uitdagingen en afwegingen die daaruit voortkomen.
 
We gaan die analyse samen met het kernteam presenteren aan de collega’s in een ‘blikopener-sessie’. Zo verzamelen we feedback en starten we de discussie over welke ruimtelijke vraagstukken de transities met zich mee brengen en hoe zij hier verder aan kunnen werken.
 
Met de energietransitie als voorbeeld, kunnen we een aanpak uitwerken voor een verdiepende studie en een stappenplan voor beleidsmedewerkers. Dit stappenplan bevat onder andere een x-curve-analyse waarin de transitiedynamiek in de stad in kaart wordt gebracht (zie ook Staat van Transitie en Sturing in Transitie, waar we deze analyse voor het ministerie van I&W hebben uitgevoerd).
 
Ook samenwerken met DRIFT?
Meer weten over wat we in jouw gemeente of bedrijf kunnen doen? Neem contact op met Marleen Lodder.