thema

Transformatieve Kennis

 
Het creëren en toepassen van kennis voor transities gaat verder dan enkel theorievorming. DRIFT wil kennis creëren en helpen ontwikkelen die de status quo uitdaagt, bijdraagt aan fundamentele verandering en duurzame toekomsten voortbrengt. Kennis die onszelf, onze organisaties en onze samenlevingen transformeert.

 

placeholder5

 

Klimaatverandering, ongelijkheid, de uitputting van hulpbronnen, economische crises: onze samenleving wordt geconfronteerd met aanhoudende problemen. De huidige oplossingsrichtingen strekken echter niet ver genoeg en bestrijden alleen de symptomen. Om dit te veranderen, hebben we interdisciplinaire en transdisciplinaire kennis nodig: kennis die gecreëerd wordt door onderzoekers en practitioners die samen werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

Transformatieve kennis voorziet in de noodzaak voor kennis die systemisch, kritisch, productief en reflexief is, en zowel maatschappelijke en wetenschappelijke impact heeft. Transformatieve kennis vraagt om een integrale benadering van systemen als geheel en een kritische houding ten opzichte van de status quo, en biedt verdiepend inzicht in de complexiteit van huidige problemen.
 
Transformatieve kennis stelt ons ook in staat om duurzame toekomsten en acties te creëren. Bovendien is deze vorm van kennis reflexief van aard, door de bredere context en de rol van onszelf en anderen in de co-creatie van kennis te betrekken. Transformatieve kennis helpt ons Drift en onszelf te positioneren en plaatst ons onderzoek, advies en onderwijs in een bredere context van transitie.

Transformatieve kennis daagt ons uit om verder te gaan dan een analyse, om de status quo niet als vanzelfsprekend te accepteren, om innovatieve oplossingen te ontwerpen en om reflexiviteit en leren onderdeel te maken van het proces.

In onze onderzoeks-, advies- en onderwijsactiviteiten creëren tranformatieve kennis, en helpen wij bij het ontwikkelen van deze kennis. We onderzoeken en ondersteunen het leerproces dat een essentieel onderdeel is van de (co)productie van transformatieve kennis. We onderscheiden vier sleutelthema’s:

 

1. Onderzoek voor transitie:
Het is ons doel de diverse manieren waarop de wetenschap en de samenleving elkaar wederzijds beïnvloeden in hun streven naar duurzaamheidstransities in kaart te brengen, te funderen en te begrijpen. Wij richten ons ook op de bredere praktijk van onderzoek: de (transformatieve) onderzoeksmethoden, de kwaliteitscriteria, de rol van de onderzoeker, de relationele aspecten van de betrokkenheid bij ons onderzoeksobjecten en thema’s en de maatschappelijke relevantie in termen van impact en bijdrage.

 

2. Leren en reflexiviteit:
Wij beschouwen de (co)productie van transformatieve kennis als het resultaat van een leerproces. Om transformatief te zijn, moeten deze leerprocessen meerdere perspectieven en acties omvatten om zo ervaringen te genereren voor leren in de toekomst en rekenschap te geven aan reflexiviteit dat inherent is aan de praktijk van de (co)productie van kennis. Reflexiviteit helpt ons om onszelf en ons onderzoek, advies en onderwijs te positioneren.

 

3. De impact van transities:
Daar waar traditionele benaderingen de onverwachte resultaten en uitkomsten van projecten over het hoofd zien, is ons uitgangspunt dat de uitkomsten van transitie georiënteerde projecten onvoorspelbaar zijn. We benadrukken dan ook de meerwaarde van het monitoren van transitie-initiatieven en ontwikkelen methoden en instrumenten om de transformatieve impact en leerprocessen van deze initiatieven beter te kunnen benoemen.

 

4. De rol van wetenschap in transitie:
Wij streven naar een analyse van het het huidige wetenschappelijke systeem en hoe dit systeem wetenschappelijke actoren in hun onderzoek naar duurzaamheidstransities ondersteunt dan wel belemmert. Onderdeel van deze analyse is de vraag naar hoe de relatie tussen wetenschap en maatschappij is, moet en kan zijn. We adresseren de rol van wetenschappelijke actoren zoals universiteiten, instituten en wetenschappelijke raden, hun onderlinge relatie en de relatie met andere maatschappelijke actoren. Ook onze eigen rol is onderwerp van reflectie.
 

Transformatieve kennis daagt ons uit om verder te gaan dan een analyse, om de status quo niet als vanzelfsprekend te accepteren, om innovatieve oplossingen te ontwerpen en om reflexiviteit en leren onderdeel te maken van het proces. Het is de kennis die nodig is voor fundamentele verandering. Het is kennis voor transities.