thema

Circulariteit

 
Als we kijken naar beleidsambities en allerlei nieuwe initiatieven lijkt de transitie naar een circulaire economie op til, maar ondertussen blijven onze patronen van productie en consumptie – en de vernietigende effecten daarvan – onveranderd. De transitie naar een circulaire samenleving gaat niet enkel over technologische verandering: het gaat over maatschappelijke verandering.
 
drift-image3
 
Politici, beleidsmakers, CEO’s en entrepreneurs zijn uitgesproken over de voordelen en potentie van een circulaire economie en over de noodzaak tot verandering. Dit tekent het groeiende gevoel van urgentie omtrent de onduurzaamheid van het dominante lineaire model van productie en consumptie en de bewustwording van de noodzaak voor alternatieven.
 
De mondiale consumptie van materialen, ongelijkheid, uitputting van hulpbronnen en aantasting van het milieu nemen echter nog altijd gestaag toe. Om de dominante manier van denken en doen te veranderen, is het noodzakelijk om de sociale dimensies van de transitie naar een circulaire economie te betrekken in oplossingen. De transitie naar een circulaire samenleving gaat niet enkel over technologische verandering: het gaat over maatschappelijke verandering.
 
Daarom focussen wij op de co-creatie van circulaire systemen van productie en consumptie, die positieve sociale, ecologische en economische impact hebben. We onderzoeken hoe sociale hulpbronnen gemobiliseerd (kunnen) worden om een circulaire samenleving vorm te geven.

Thema’s als agency, macht en eerlijkheid zijn cruciaal om de transitie naar een circulaire samenleving te begrijpen en versnellen.

DRIFT’s transitieperspectief biedt systemisch begrip van de dynamiek, patronen en uitdagingen van een transitie naar een circulaire samenleving. We brengen de complexe relaties tussen de materiële en sociale dimensies van maatschappelijke veranderprocessen aan het licht. Het analyseren van het handelingsperspectief van verschillende actoren en de distributie van macht, biedt inzicht in de manier waarop dergelijke complexe veranderprocessen versneld kunnen worden in een duurzamere richting. Samen met onze partners ontwikkelen we kennis en handvatten die noodzakelijk zijn voor fundamentele verandering richting een circulaire maatschappij.