thema

Governance & Politiek

Terwijl buitenstaanders, koplopers en veranderaars kritische alternatieven ontwikkelen die de status quo uitdagen, optimaliseren gevestigde vormen van agency de bestaande regimes. Bij DRIFT onderzoeken we hoe duurzaamheidstransities worden beïnvloed en versneld – waarbij iedere actor telt.
 
perspective-blurred-verne-ho
Duurzaamheidstransities zijn in essentie politiek, omstreden, en uiteindelijk het resultaat van een samenspel van verschillende vormen van agency. In een dynamisch evenwicht optimaliseren gevestigde vormen van agency (zoals overheidsbeleid) bestaande regimes, terwijl buitenstaanders, koplopers en veranderaars radicale alternatieven verkennen die de status quo uitdagen.
 
Deze alternatieve vormen van agency zijn vaak geen onderdeel van de dominante bestuurs- en beleidsregimes, maar spelen een cruciale rol in het ontwikkelen van tegenbewegingen, niches en transformatieve macht. Op het moment dat regimes destabiliseren ontstaan hybride netwerken, bestaande uit een combinatie van veranderingsgezinde regime-actoren en ervaren niche-actoren. In de loop van de tijd ontwikkelen deze netwerken zich tot een nieuw dynamisch evenwicht.
 
Door middel van fundamenteel onderzoek naar de politiek van transities wil DRIFT doorgronden hoe de dynamiek, snelheid en richting van transities beïnvloed kunnen worden. Centraal in onze benadering staat het uitgangspunt dat alle actoren invloed uitoefenen op de snelheid en richting van transities – maar geen enkele actor doorslaggevend is. We bestuderen hoe diverse actoren zich gedragen in de verschillende fases van een transitie en op welke manier zij wel of niet bijdragen aan meer geëffende transitiepaden naar duurzaamheid. Tevens onderzoeken we hoe dominante beleidsregimes zelf onderhevig zijn aan transitie en focussen we op transformatieve netwerken die overheid, gemeenschap en marktpartijen met elkaar verbinden.
 
Ons aanbod
Transitie Management is de schakel die theorie en praktijk met elkaar verbindt. Deze meta-governance benadering streeft naar het begeleiden en versnellen van vormen van agency die bijdragen aan gewenste transities. Dit gebeurt door het ontwikkelen van gezamenlijke narratieven, structuren, agenda’s en experimenten. DRIFT ondersteunt actoren op verschillende geografische en bestuurlijke schaalniveaus in het ontwikkelen van transitiebenaderingen binnen hun domein. Dit varieert van het ontwerpen en modereren van een eendaagse pressure cooker tot het opzetten en managen van langdurige, sector-brede veranderingsprogramma’s die visievorming, experimenteren en institutionele verandering combineren.
 
In onze cursussen krijgen beleidsmakers en veranderaars de leerruimte om zich de principes en methodes van transitiestudies en -management eigen te maken, en actief samen te werken aan en te reflecteren op beleidscases waar zij zich persoonlijk betrokken bij voelen. Zo wordt ons werk ook een zoektocht, naar onderzoek, onderwijs en advies over nieuwe manieren waarop we de samenleving eerlijk en duurzaam kunnen besturen.