Thema’s


Governance & Politiek

Terwijl buitenstaanders, koplopers en veranderaars kritische alternatieven ontwikkelen die de status quo uitdagen, optimaliseren gevestigde vormen van agency de bestaande regimes. Bij DRIFT onderzoeken we hoe duurzaamheidstransities worden beïnvloed en versneld – waarbij iedere actor telt.   Duurzaamheidstransities zijn in essentie politiek, omstreden, en uiteindelijk het resultaat van een samenspel van verschillende vormen van agency. […]

ga naar thema

Nieuwe economieën

Het snelle tempo waarmee economische crises elkaar opvolgen, toont dat het economische systeem inherente gebreken heeft. Tegelijkertijd bieden deze crises mogelijkheden voor het versnellen van systemische veranderingen. DRIFT identificeert de voorwaarden en business modellen die de potentie hebben om transities een impuls te geven.     In het dominante economische paradigma is de onzichtbare hand […]

ga naar thema

Circulariteit

  Als we kijken naar beleidsambities en allerlei nieuwe initiatieven lijkt de transitie naar een circulaire economie op til, maar ondertussen blijven onze patronen van productie en consumptie – en de vernietigende effecten daarvan – onveranderd. De transitie naar een circulaire samenleving gaat niet enkel over technologische verandering: het gaat over maatschappelijke verandering.     […]

ga naar thema

Transformatieve Kennis

  Het creëren en toepassen van kennis voor transities gaat verder dan enkel theorievorming. DRIFT wil kennis creëren en helpen ontwikkelen die de status quo uitdaagt, bijdraagt aan fundamentele verandering en duurzame toekomsten voortbrengt. Kennis die onszelf, onze organisaties en onze samenlevingen transformeert.     Klimaatverandering, ongelijkheid, de uitputting van hulpbronnen, economische crises: onze samenleving […]

ga naar thema

Stedelijke transities

Meer dan de helft van de wereldbevolking en meer dan 70 % van de Europese bevolking woont in steden. Het is daarom niet verrassend dat steden sterk bijdragen aan onduurzaamheid – maar wij zien de stad ook als broedplaats voor innovatie, actie en mogelijkheden voor fundamentele verandering.     Bij DRIFT beschouwen we steden als […]

ga naar thema

Welvaart & Rechtvaardigheid

Voor mensen in een gemarginaliseerde positie staat steeds meer op het spel, door diverse globale en lokale transitie-uitdagingen. Vanuit de insteek van een rechtvaardige transitie wil DRIFT huidige uitsluitingsmechanismen adresseren en tegelijkertijd werken aan doorbraken richting meer stabiele en inclusieve structuren, culturen en praktijken.     Een van de meest ingrijpende transitie-uitdagingen in Westerse natiestaten […]

ga naar thema

Sociale innovatie

  Sociale innovatie wordt vaak bestempeld als dé oplossing voor huidige crises en uitdagingen – maar wanneer er geen aandacht wordt besteed aan het complexe karakter van deze crises is sociale innovatie hooguit een gedeeltelijke oplossing. Wij richten ons daarom op sociale innovatie die transformatief van aard is en gericht op culturele en systemische veranderingen. […]

ga naar thema