nieuws

Terugkomen. En waar ga je daarna heen?

28 augustus, 2017

 

Werkelijke verbinding inspireert. Daarom sluit Marieke Verhagen, adviseur bij DRIFT en DRIFT’s Transition Academy, deze zomer af met een vooruitblik naar onze plannen, ideeën en activiteiten voor de aankomende tijd.

Zomer: lekker ontspannen en als je straks terugkomt weer geïnspireerd aan de slag voor die duurzamere wereld! Om te stimuleren dat de transitie-inspiratie het hele jaar stroomt, nemen wij als DRIFT een actievere rol in het blijven(d) verbinden van transitieprofessionals – in Nederland, Europa en wereldwijd.

Al langere tijd willen we bij DRIFT – en ondergetekende in het bijzonder – iedereen samenbrengen met wie we de afgelopen 12 jaar hebben (samen)gewerkt in onderzoek, advies en onderwijs. Uiteraard organiseren we al jaren per masterclass Transitiemanagement een terugkomdag. Nu zetten we de stappen om daar extra bijeenkomsten aan toe te voegen op diverse thema’s, sectoren en regio’s. Als onderdeel hiervan organiseren we in september de terugkomdag ‘Transities in het Sociaal Domein’.

Wat wij namelijk zien en horen is dat bij sommigen het vlammetje van transitie-inspiratie in de loop der tijd wat eenzaam en zwakker wordt. Het kan wel wat extra brandstof gebruiken. Anderen zitten juist zo vol van nieuw verworven kennis en ervaring dat ze willen delen en knallen – maar weten niet waar ze de mensen kunnen vinden om dit mee te doen. Wij willen deze mensen samenbrengen, voeden en hun vuur aanwakkeren. Niet alleen omdat een sterker transitienetwerk essentieel is voor de opgaven waar we voor staan, maar ook omdat samen – innovatief – aan de slag gaan energie geeft!

‘Wij willen deze mensen samenbrengen, voeden en hun vuur aanwakkeren.’ – Marieke Verhagen

Werkelijke verbinding inspireert. Om daar aan bij te dragen vinden we geweldig. Daarnaast zijn we nieuwsgierig hoe de vlag er na enkele jaren bij hangt: waar sta je nu, welke stappen zijn gezet en gaan gezet worden? We willen ook leren welke impact doen en denken in transitiemanagement heeft of heeft gehad – in zoverre we effecten in een complex systeem kunnen ‘meten’. Zo kunnen wij onze activiteiten weer aanpassen en verbeteren. Door terug te kijken en te peilen waar we nu zijn, kunnen we herijken waar we heen willen en hoe we dat (beter) kunnen doen.

Deze opwindende activiteiten staan nog in de kinderschoenen, maar een tipje van de sluier lichten we graag op. We zijn bezig met een quick scan bij een dwarsdoorsnede van onze projecten om te zien wat de effecten zijn of zijn geweest. Daarnaast maken we een slag in de professionalisering van onze contactendatabase. Ook zijn we begonnen met de uitvoering van ideeën voor het digitaal zichtbaar en samenbrengen van transitie-ervaringen en -vragen. Eerst in Nederland, en wie weet, later mondiaal. Een combinatie van aanpakken dus: digitaal en in levenden lijve, ervarings- en vraaggericht en voor mensen met meer of minder kennis van transitietheorie of –praktijk.

Zoals je van DRIFT gewend bent, staat ook bij deze nieuwe activiteiten samen met anderen doen en gedeeld eigenaarschap centraal. Dus als jij:

  • zit te popelen om een bijeenkomst te organiseren rondom een thema, nieuw inzicht, voor een bepaalde regio of sector;
  • ideeën hebt voor digitale netwerkactiviteiten;
  • ons wil laten weten hoe het jou is vergaan de afgelopen jaren;
  • of zin hebt om jouw transitie-inspiratie op te porren, laat het ons weten.

We horen en zien je graag!

Marieke Verhagen,
Bedenker/Denker/Regelaar/Enthousiasteling bij DRIFT en de Transition Academy

Kijk hier voor praktische informatie van de eerste thematische terugkomdag ‘Transities in het Sociaal Domein‘, die 26 september in Culemborg plaats vindt.  Later dit najaar organiseren we een terugkomdag rondom Energie: houd onze Twitter en LinkedIn in de gaten voor updates!