nieuws

Terugblik: De Basis op Orde

18 juni, 2018

Op 6 juni organiseerden Kansfonds en Stichting Zwerfjongeren de conferentie ‘De Basis op Orde’ over de inclusie van dak- en thuisloze jongeren. Hier vind je een korte terugblik en een overzicht van gerelateerde publicaties.

De doelstelling van het symposium was om de brede beweging die zich richt op deze inclusie te versterken en te herijken. Naast workshops en een plenair debat was er ruimte voor lokale initiatieven om zich te presenteren in een expositie. Ook was er een prominente rol weggelegd voor de jongeren zelf om hun verhaal te vertellen en om een manifest uit te reiken aan Koningin Maxima en staatssecretaris Paul Blokhuis (ministerie VWS). Het manifest ‘De basis op orde’ bevat de volgende actiepunten:

  • Een dak boven het hoofd: een passende en stabiele woonplek.
  • Een inkomen: voldoende inkomen met een plan voor (het voorkomen van) schulden.
  • Toegang tot onderwijs of werk: school, een baan of dagbesteding met kansen voor ontwikkeling en toekomstperspectief.
  • Ondersteuning en zorg: continuïteit van zorg tot 27 jaar, met in ieder geval één volwassene die een lange periode voor de jongere beschikbaar is en een netwerk van informele steun.
  • Versterking van persoonlijke en levensvaardigheden: jongeren leren grip te krijgen op hun leven door de onderliggende problematiek aan te pakken (zoals vertrouwen in jezelf, levensvaardigheden en erbij horen; wat kan ik, wat wil ik en hoe geef ik dat vorm).

DRIFT was ook present tijdens de conferentie. Sinds 2013 werken we als partner binnen het mobilisatieplatform Van De Straat samen met Kansfonds en Stichting Zwerfjongeren. Derk Loorbach was een van de plenaire sprekers en verzorgde ook een workshop. Daarnaast verzorgden Frank van Steenbergen en Sem Oxenaar ook een workshop ‘Investeren van jongeren’ waarin het onlangs gepubliceerde rapport ‘Van Kostenpost naar Investering’ centraal stond.

We kijken terug op een inspirerende dag waarin de urgentie en energie voelbaar was. Sinds 2013 zijn enorme stappen gemaakt in het creëren van een maatschappelijke beweging die zich richt op de inclusie van jongeren in een kwetsbare positie. Het herijkte uitgangspunt luidt ‘de basis op orde’ voor dak- en thuisloze jongeren: een combinatie van het voorzien in basale noden en het streven naar een menswaardig bestaan.

Lees meer
Op de website van Stichting Zwerfjongeren kun je het verslag van de conferentie teruglezen.

Ook in de landelijke media is aandacht geweest voor de conferentie:

Tevens is de boodschap overgenomen door andere media zoals: