Rapport

Zó smaakt de toekomst.

Met de Voedselfamilies wil de Provincie Zuid-Holland de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland duurzaam, sterk en toekomstbestendig maken. Hoe kan deze toekomst eruit zien? In de publicatie ‘Zo smaakt de toekomst’ worden de eerste lessen uit de proeftuinen beschreven, worden toekomstbeelden en de scenario’s hiertoe geschetst, en worden inspirerende voorbeelden in de schijnwerpers gezet.
 
De landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een eerlijke boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak. Gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen in Zuid-Holland, dat is de ambitie van de Provincie voor 2036, verwoord in de Innovatieagenda Duurzame Landbouw. Om samen de grote sprong naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw te kunnen maken, is het noodzakelijk dat onze landbouw- en voedselketen verandert. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak met proeftuinen waarin we samen werken aan duurzame innovaties die er toe doen.
 
Met de Voedselfamilies wil de Provincie Zuid-Holland de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland duurzaam, sterk en toekomstbestendig maken. DRIFT ondersteunt hierbij als onderdeel van het Kennisteam. DRIFT is verantwoordelijk voor het ophalen van lessen uit de proeftuinen (door middel van reflexieve monitoring) die relevant zijn voor de transitie, en voor het ontwikkelen van transitiepaden richting de toekomstbeelden van de Voedselfamilies. 
 
Zo smaakt de toekomst.
In de publicatie ‘Zo smaakt de toekomst‘ trekken PJ Beers en Sophie Buchel de eerste lessen uit het werk van de proeftuinen. Hierbij worden twee toekomstbeelden geschetst: ‘Vensterbanklandbouw’ en de ‘MegaMakerMovement’. Voor elk toekomstbeeld geven de auteurs  ook een scenario: een transitiepad dat beschrijft hoe het toekomstbeeld tot stand zou kunnen komen.
 
Daarna worden een aantal proeftuinen in de schijnwerpers gezet die vandaag al invulling geven aan dat toekomstbeeld. Van die proeftuinen worden lessen afgeleid om de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem in Zuid-Holland te versnellen: wat zijn de grootste obstakels en bedreigingen die de proeftuinen tegenkomen, en welke oplossingsrichtingen zien we al?
 
Deze publicatie bouwt voort op het werk dat eerder gedaan is door het netwerk Voedselfamilies, en hun bijeenkomsten met proeftuinen, ondernemers en initiatiefnemers uit heel Zuid-Holland. 
 
Publicatie.
PJ Beers & Sophie Buchel (2019). ‘Zó smaakt de toekomst. Stappen en lessen uit de Zuid-Hollandse voedseltransitie.’ Lees hier de volledige verkenning. Kijk hier voor meer informatie over de Voedselfamilies.


Date
april 30, 2019