publicatie

X-curve monitoring transitie naar een circulaire economie

Datum 26 jan, 2023

Wat is de staat van transitie in de circulaire economie? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaf DRIFT opdracht om te verkennen hoe de X-curve hier antwoord op kan bieden. Om dit uit te proberen, heeft DRIFT het model losgelaten op het gebied van kunststof verpakkingen. Daarover publiceren we nu onze conclusies.

Circulair nu is niet circulair toen. Decennia geleden werd gecontroleerde afvalverwerking nog als een transitie beschouwd, terwijl dat nu ergens onderaan de R-ladder bungelt (hoe hoger een strategie op die ladder staat, hoe meer circulair die is). De transitie richt zich inmiddels veel meer op ‘refuse, rethink and reuse’.

 

Om de momentopname te maken van hoeveel er nu fundamenteel verandert op het niveau van een systeem, (bijvoorbeeld onze voedselvoorziening, mobiliteitssysteem, of watermanagement) kunnen transitie-onderzoekers en andere changemakers DRIFT’s X-curve gebruiken.

Tot nu toe is de X-curve in het kader van monitoring met name ingezet als een kwalitatieve, participatieve en/of illustratieve tool. Het model wordt bijvoorbeeld gebruikt om in een advies een indruk te geven waar de transitie staat, of gebruikt tijdens participatieve werksessies waarin deelnemers activiteiten positioneren op de X-curve (zie ‘Staat van Transitie’ en ‘Sturing in Transities’).

Voor het gebruik van de X-curve voor niet-participatieve monitoring is echter geen uitgewerkte methodiek. Daarom heeft PBL DRIFT een opdracht gegeven om te verkennen hoe de X-curve toegepast kan worden bij monitoring van de transitie naar een Circulaire Economie (CE), en hoe deze andere methodes kan verrijken. De intentie was niet om tot inhoudelijke conclusies over kunststof verpakkingen te komen.

De X-curve, Loorbach et al (2017)

Tot nu toe is de X-curve in het kader van monitoring met name ingezet als een kwalitatieve, participatieve en/of illustratieve tool. Het model wordt bijvoorbeeld gebruikt om in een advies een indruk te geven waar de transitie staat, of gebruikt tijdens participatieve werksessies waarin deelnemers activiteiten positioneren op de X-curve (zie ‘Staat van Transitie’ en ‘Sturing in Transities’).

Voor het gebruik van de X-curve voor niet-participatieve monitoring is echter geen uitgewerkte methodiek. Daarom heeft PBL DRIFT een opdracht gegeven om te verkennen hoe de X-curve toegepast kan worden bij monitoring van de transitie naar een Circulaire Economie (CE), en hoe deze andere methodes kan verrijken. De intentie was niet om tot inhoudelijke conclusies over kunststof verpakkingen te komen.

Auteurs
Roel van Raak, Tessa de Geus, Martin van de Lindt, Mara de Pater, Carien van der Have

In opdracht van
PBL

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden