Essay

Wijkteams als heilige graal?

Gemeenten maken zich klaar voor de ‘drie D’s’ in het ‘sociale domein’, oftewel de drie decentralisaties die per 1 januari 2015 worden doorgevoerd. Binnen die decentralisaties worden op het vlak van de Jeugdzorg, de AWBZ en WMO en de Participatiewet taken en verantwoordelijkheden overgeheveld van het Rijk naar gemeenten.

 

In dit DRIFT-essay van 2014 formuleren Frank van Steenbergen en Julia Wittmayer een zestal aandachtspunten voor ambtenaren, professionals en adviseurs die in hun gemeente bezig zijn met het installeren van een ‘sociaal wijkteam’ als antwoord op deze decentralisaties.

 

Voor een ingekorte versie kunt u terecht op Sociale Vraagstukken. Onder de titel ‘Blind geloof in wijkteams vraagt om nuancering’ is een aangepaste versie van ons essay geplaatst.

 

Lees meer

Download Pdf


Date
januari 9, 2014