Warmtemanifest: Een nieuwe visie voor de warmtetransitie

 
Nederland heeft hoge politieke ambities om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het lijkt een perfecte context voor de vele initiatieven die werken aan warmte die zich laat omschrijven als: lage temperatuur, lokaal geregeld en met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Toch komen deze initiatieven maar mondjesmaat van de grond, en zit het leeuwendeel nog in de planningsfase.
 
In dit manifest hebben we daarom vijf uitgangspunten geformuleerd die het bestaande denkkader kunnen doorbreken en tot een waarlijk duurzame warmtevoorziening leiden.

  • Klimaatrisicobeheersing wordt leidend.
  • Warmte als onderdeel van een integraal energiesysteem.
  • Denk van klein naar groot.
  • Lokale warmte, lokaal beheer.
  • Hoogste maatschappelijke waarde als uitgangspunt

 
Daarnaast doen we ook een oproep aan de Nederlandse overheid: ga nieuwe spelregels gebruiken en financiële weeffouten wegnemen! Voor beide elementen zijn in dit manifest concrete suggesties uitgewerkt zodat zij deze beweging ook kan gaan ondersteunen. In woord en in daad. Hieronder kun je het volledige manifest lezen èn ondertekenen.
 
 
Klik hier om het manifest te lezen
 
 
Wij ondertekenen en onderschrijven dit manifest:
Arjan Busch (SpaarGas), Carien van der Have (DRIFT), Cees Redegeld (GCWijk 25), Prof. Dr. Derk Loorbach (DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam), Eelco Fortuijn (SpaarGas), Elly Rijnierse (GCWijk 25), Erna Hollander, Gerd-Jan Otten (CMAG BV), Gijs Diercks (DRIFT), Heleen Weening (Duurzaam Den Haag), Joeri Oudshoorn, Kirsten Notten (Energie Samen | Buurtwarmte), Lennart van der Linde (Duurzaam Den Haag), Liesbet Hanekroot (haan&kroot), Marriette Wessels, Matthijs Hisschemöller (DRIFT), Miel Karthaus (KBnG), Pauline Westendorp, Walter Jansen.
 
Ook ondertekenen?
Wil je dit manifest ook ondertekenen en op deze pagina zichtbaar worden?
>>> Laat dan hier je gegevens achter! <<<
 
Over het warmtemanifest – Dit document is een initiatief van een groep innovatoren in de warmtetransitie die elkaar ontmoetten tijdens het leertraject ‘COIL – Samen leren voor de warmtetransitie‘. Meerdere DRIFT-medewerkers boden ondersteuning en ondertekenden het manifest op persoonlijke titel.


Date
november 9, 2021