publicatie

Waarde voor geld: Synthese transitiegesprekken financiële sector

Datum 12 okt, 2023

Bij de financiële sector is er de wil om, in de woorden van minister Kaag, “een vliegwiel voor de groene transitie” te worden. In het actie-onderzoek ‘Waarde voor geld’ ontdekten we samen met banken, pensioenfondsen en andere spelers dat daarvoor ingrijpende verandering in het financiële systeem nodig is. Is men bereid de fundamenten van finance ter discussie te stellen?

De landbouw, zorg, bouw, energie, mobiliteit en waterbeheer lopen allemaal tegen ecologische en sociale (systeem)grenzen aan. In een klein land onder zeeniveau, worden deze grenzen steeds tastbaarder. Een grotere, systemische verschuiving naar een economie binnen ecologische grenzen is onontkoombaar. Toch stokt dit, omdat het in de praktijk lastig is om gevestigde structuren, belangen en routines los te laten.

Ook het financiële systeem ontkomt niet aan deze dynamiek en staat onder toenemende druk: draagt het niet zelf ook bij aan ecologische schade en ongelijkheid? De sector kan en wil een belangrijke rol vervullen in de duurzaamheidstransities. Maar er worden nog te weinig en concrete stappen worden gezet om de klimaatdoelstellingen te behalen. Vanuit het transitieperspectief is een fundamentele omslag in het financiële systeem zelf noodzakelijk.

De publicatie ‘Waarde voor geld” geeft een samenvatting van een arena-proces met vier transitiegesprekken over het financiële systeem. Deze transitiearena werd gefaciliteerd door DRIFT en het Sustainable Finance Lab.

Het document schetst eerst de noodzaak tot verandering binnen de financiële wereld. Daarna gaat het aan de hand van vier kernproblemen (nauwe focus, achteruitkijkrisico, vermogensongelijkheid en verkokering/specialisatie) in op de schaduwzijde van het systeem. Ook biedt het drie principes voor de toekomst van de sector en besteedt het aandacht aan disruptieve veranderprocessen en gewenste transities.

Auteurs
Derk Loorbach, Igno Notermans, Maria Fraaije (DRIFT), Rens van Tilburg, Dirk Schoenmaker en Peter Blom (Sustainable Finance Lab)

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden

Ook rolde uit het arena-traject een aanvullend discussiestuk: ‘Sturen op impact’.