Artikel

Vier jaar Veerkracht Carnisse

Deze week is het Carnisse magazine verschenen. Het magazine is het resultaat van vier jaar Veerkracht Carnisse, waarin een consortium bestaande uit Rotterdam Vakmanstad, Creatief Beheer, Bureau Frontlijn & DRIFT tussen 2011 en 2015 heeft samengewerkt aan het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van lokale gemeenschappen in Carnisse (een wijk in het zuiden van Rotterdam).

In het magazine staan vier plekken centraal die in vier jaar tijd zijn getransformeerd van precair tot veerkrachtig: het buurtcentrum Hart voor Carnisse, de KBS Elisabethschool, de Carnissetuin en de thuissituatie van mevrouw Lima. Door integrale en organische samenwerking tussen de velden School, Thuis, Buiten en Wijk zijn deze transformaties mede mogelijk gemaakt. In het magazine staan tevens enkele bijdragen van bewoners uit Carnisse en worden enkele resultaten van Veerkracht opgesomd.

Het magazine is een samenwerking tussen DRIFT en Vers Beton waarin middels een journalistieke insteek verslag is gedaan van Veerkracht Carnisse. De samenwerking stelde beide partijen in staat om te experimenteren met innovatieve communicatievormen van onderzoeksresultaten (voor DRIFT) en met innovatieve journalistieke verdienmodellen (voor Vers Beton).

Op dinsdag 29 september 2015 is het magazine gepresenteerd op de Carnissetuin.

Het magazine is hier te downloaden.

Een gedrukte versie ligt op diverse plekken in Carnisse, zoals op de Carnissetuin, Hart voor Carnisse en  B.O.C. (Bewonersorganisatie Carnisse). Ook zijn exemplaren te vinden op de Elisabethschool, Snackbar Binkie, Koffie & Ambacht en Nancy Zeelenburg. Het magazine zal binnenkort ook op andere locaties in Carnisse worden verspreid.

U kunt een gedrukte versie ook opvragen door een mail te sturen naar Frank van Steenbergen (vansteenbergen@drift.eur.nl).


Date
oktober 2, 2016