Rapport

Van afval af

Transitieagenda voor gemeentelijk afvalbeheer

Op basis van een systeemanalyse biedt dit rapport een transitieagenda op het gemeentelijk afvalbeheer systeem in Nederland. In het rapport beargumenteren we dat we naast de bekende ‘Ladder van Lansink’ over hoe we fysiek de keten vormgeven, eigenlijk ook een ‘roltrap van de transitie’ nodig hebben die iets zegt over hoe we organiseren en ontwerpen in de keten.

 

Lees meer:

Download Volledig Rapport – pdf (NL)


Date
november 6, 2014