publicatie

Van afval af: Transitieagenda voor gemeentelijk afvalbeheer

Datum 6 nov, 2014

Op basis van een systeemanalyse biedt dit rapport een transitieagenda op het gemeentelijk afvalbeheer systeem in Nederland.

In het rapport beargumenteren we dat we naast de bekende ‘Ladder van Lansink’ over hoe we fysiek de keten vormgeven, eigenlijk ook een ‘roltrap van de transitie’ nodig hebben die iets zegt over hoe we organiseren en ontwerpen in de keten.

Auteurs
Roel van Raak, Derk Loorbach, Marieke Verhagen (DRIFT)
Paul Verhoeven, Marijn Teernstra (ARCADIS)
en Mattijs Taanman (IMI)

In opdracht van
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Meer lezen?
Download hier het volledige rapport.