publicatie

Update Rapport Staat van Transitie

Datum 27 feb, 2020

In 2017 heeft DRIFT in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat de staat van transitie in kaart gebracht. Het denken over transities is binnen het ministerie ingedaald. Nu, drie jaar later, hebben we een actualisatie van drie transities gemaakt, te weten circulaire economie, groene mobiliteit en klimaatadaptatie.

Aan de hand van x-curve is de transitiedynamiek van deze drie transities in kaart gebracht, met aandacht voor patronen van opbouw én afbraak. Bij circulaire economie is meer versnelling te zien en voorzichtige tekenen van het aaneenschakelen van elementen naar een groter geheel. Tegenover de voortdurende dominantie van optimaliseren staan kleine, maar toenemende signalen van afbraak(beleid). Bij klimaatadaptatie is er meer ruimte ontstaan voor een radicalere visie, en een toenemende druk op de huidige beleidscultuur. Voor de mobiliteitstransitie is een toename van alternatieven te zien in zowel schaal als diversiteit en een beweging van versnelling naar het aaneenschakelen van elementen naar een groter geheel, maar blijft individuele automobiliteit de dominante vervoersvorm. Kortom, bij alle drie domeinen is sprake van toegenomen transitiedynamiek, maar de echte transformatieve veranderingen moeten nog plaatsvinden.

Deze publicatie is onderdeel van een groter project, waarbij we in co-creatie met het ministerie en de NSOB verder ingaan op sturingsperspectieven voor de Rijksoverheid. Ook staan we uitgebreid stil bij belangrijke sociale vraagstukken die (gaan) spelen wanneer transities steeds meer gevoeld worden in de samenleving. Deze publicaties volgen medio 2020.

Auteurs: Nena Bode, Sophie Buchel, Gijs Diercks, Marleen Lodder, Derk Loorbach, Igno Notermans, Roel van Raak & Chris Roorda. Staat van Transitie: Dynamiek in Mobiliteit, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2019.